Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Εντός του Μαρτίου καταβάλλονται 3.080 εφάπαξ.

Αποτέλεσμα εικόνας για Εντός του Μαρτίου καταβάλλονται 3.080 εφάπαξ.3.080 εφάπαξ θα καταβληθούν εντός του Μαρτίου μετά τη λήψη 70 εκατ. ευρώ, που αποτελούν την 1η δόση για την καταβολή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Η καταβολή των εφάπαξ αφορά ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από την 1η Σεπτεμβρίου του 2013.

Ειδικότερα το ΕΤΕΑΕΠ ενημερώνει ότι θα προβεί στην διεκπεραίωση και πληρωμή 3.080 αιτήσεων απονομής εφάπαξ βοηθημάτων (για το τέως Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων – ΤΠΔΥ) κατά τον μήνα Μάρτιο 2017. Οι πληρωμές αφορούν Πράξεις συνταξιοδότησης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) με ημερομηνία παραλαβής από 20/01/2015 έως 20/03/2015 και αποχώρησης από την Υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2013 και εφεξής.

Οι συνταξιούχοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά προκειμένου να στείλουν με φαξ ή μέσω e-mail στο Ταμείο αντίγραφο της φορολογικής ενημερότητας.

Η πίστωση στους λογαριασμούς τους θα γίνει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της φορολογικής ενημερότητας.

Ως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους αναμένεται να καταβληθούν από την συνολική επιχορήγηση των 396 εκατ. ευρώ έως 16.500 εφάπαξ από τα 22.700 που εκκρεμούν.

Το μέσο εφάπαξ στο δημόσιο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 24.000 ευρώ.

Διπλές εισφορές για την παράλληλη απασχόληση

Την ίδια ώρα, εκδόθηκε η εγκύκλιος για τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για την παράλληλη απασχόληση.

Αυτό που αλλάζει είναι ότι οι ασφαλισμένοι θα καταβάλουν εισφορές για κύρια σύνταξη για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα που ασκούν.


Ρεπορτάζ: Μαρίνα Παπαδάκη
Πηγή:ΕΡΤ