Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

Κάτι κινείται με τα εφάπαξ αλλά…

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΑΠΟΤΕΜετά από πολύχρονη αναμονή ξεκίνησαν να χορηγούνται, έστω και σε μικρό αριθμό, τα εφάπαξ βοηθήματα στους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς που είχαν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους πριν από τις 31 Αυγούστου του 2013. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, δόθηκαν 170 εφάπαξ, με το παλιό σύστημα, ενώ εκκρεμούν να δοθούν άλλα 180 περίπου εφάπαξ τα όποια έχουν υπολογιστεί και αυτά με το παλιό σύστημα αλλά δεν έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους λόγω έλλειψης του σχετικού κονδυλίου. Εάν χορηγηθεί, όπως αναμένουν οι υπηρεσίες του π.ΤΑΠΟΤΕ, εντός του Αυγούστου νέο κονδύλιο θα εξοφληθούν και αυτά τα εφάπαξ βοηθήματα.