Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Στους Ιταλούς το σιδηροδρομικό έργο που έχασε ο Στέγγος;


Μονόδρομο αποτελεί η κατακύρωση στην ιταλική εταιρεία GD Infrastrutture S.R.L. των έργων υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής του τμήματος Ψαθόπυργος-Ρίου, μετά την τρίτη, κατά σειρά, απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την μη έγκριση της σύμβασης, ύψους 214 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), στην Πόρτο Καρράς του ομίλου Στέγγου.
Αυτό υποστηρίζουν στο Capital.gr καλά ενημερωμένες πηγές μετά τη χθεσινή απόφαση του Ανωτάτου δικαστηρίου βάσει της οποίας η εκτέλεση της σύμβασης για την κατασκευή της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί στην θυγατρική της Τεχνικής Ολυμπιακής, Πόρτο Κάρρας.

Τον Αύγουστο του 2015 το δ.σ. της ΕΡΓΟΣΕ ενέκρινε την ανάθεση του σημαντικού αυτού έργου για την ολοκλήρωση του σύγχρονου διπλού σιδηροδρόμου από την Αθήνα έως την Πάτρα στην Πόρτο Καρράς που είχε προσφέρει τη δεύτερη μεγαλύτερη έκπτωση (36,70%). Και αυτό διότι η εταιρεία που προσέφερε την μεγαλύτερη έκπτωση (45,20%), η GD Infrastrutture S.R.L. είχε αποκλειστεί καθώς το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό της ασφαλιστικής ενημερότητάς της δεν έφερε την σφραγίδα "apostile”. Η αιτία αυτή φαίνεται ότι υπήρξε επαρκής για τον αποκλεισμό της ιταλικής και την ανάθεση του έργου στην εταιρεία του ομίλου Στέγγου. Παρά, δηλαδή, την αντίδραση των Ιταλών ότι για τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά δεν προβλέπεται τέτοιου είδους σφραγίδα η οποία είναι και προαιρετική, όπως και ότι το Δημόσιο θα ωφελούνταν, καθώς η προσφορά της μειοδότριας ήταν χαμηλότερη κατά 13 εκατ. ευρώ συγκριτικά με αυτήν της Πόρτο Καρράς.

Σε αυτήν όμως, τη φάση, την μάχη κερδίζουν οι Ιταλοί, καθώς σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί στην Πόρτο Καρράς λόγω της απόφασης που η επιτροπή διαγωνισμών έλαβε το 2015 για τον αποκλεισμό της Infrastrutture από τον διαγωνισμό.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη... Ρώμη

Το παραπάνω "στόρυ” συμπληρώνει το νομικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται όσοι αναφέρουν ότι η κατακύρωση του έργου στους Ιταλούς είναι επιβεβλημένη. Με άλλα λόγια, πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν ότι εάν ηΕΡΓΟΣΕ προχωρήσει στην ακύρωση του διαγωνισμού όπως θέλουν οι διαρροές, η, με έδρα τη Via Lima της Ρώμης, GD Infrastrutture θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και αυτό με το σκεπτικό ότι η ιταλική εταιρεία συμμετείχε στο διεθνή διαγωνισμό από τον οποίο αποκλείστηκε -κατά την ίδια- αδίκως, ενώ πρόσφατα παρέτεινε την ισχύ της οικονομικής προσφοράς και ανανέωσε την εγγυητική επιστολή της.

Εξάλλου, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Capital.gr, το Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει σε προγενέστερη απόφασή του ότι η ΕΡΓΟΣΕ θα πρέπει να ανακαλέσει την απόφαση ανάθεσης στην Πόρτο Καράς και να προχωρήσει στην έγκριση απόφασης ανάθεσης του έργου στην Infrastrutture που έχει υποβάλει την χαμηλότερη προσφορά.

Μία άλλη λεπτομέρεια με τη δική της σημασία είναι ότι ο νέος ιδιοκτήτης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα είναι (μετά το οικονομικό κλείσιμο της συμφωνίας) η συγγενικής καταγωγής στην Infrastrutture, η Ferrovie dello Stato Italiane.

Ειρήσθω εν παρόδω ότι στην αγορά υποστηρίζουν πως η ιταλική συνδέεται με την τεχνική εταιρεία Μηχανική.

Για την ώρα, όλες οι πλευρές αναμένουν την καθαρογραφή της τρίτης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Τεχνική Ολυμπιακή και η Πόρτο Καρράς έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιείκειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχοντας παράσχει πληροφόρηση στην Αρχή σχετικά με την έρευνα που διεξήγαγε στον κλάδο των κατασκευών.

Πάντως, το έργο θα αποπερατωθεί το 2020 σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα που "δεν μπορεί να παραβιαστεί ούτε για μια μέρα”, όπως ανέφερε, σε συνέντευξή του, τον Μάιο ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, Θανάσης Βούρδας.


Συντάκτης: Δημήτρης Δελεβέγκος
Πηγή: capital.gr