Σάββατο 26 Μαρτίου 2016

Πολύ ψηλά θα φτάσει την υπόθεση με τις κλοπές χαλκού ο ΟΣΕ.

Εάν και τα περιστατικά κλοπής καλωδίων χαλκού του ΟΣΕ παρουσιάζουν συρρίκνωση, ο οργανισμός σκέφτεται να κινηθεί πιο «επιθετικά» για την εξάλειψη του φαινομένου. 
Τα περιστατικά κλοπής καλωδίων ηλεκτροκίνησης βρίσκονταν σε έξαρση μεταξύ 2009 και 2012, στην περιοχή Αττικής και Βοιωτίας.
Βασικός λόγος για τον περιορισμό του φαινομένου δεν είναι τόσο η ενισχυμένη φύλαξη του δικτύου, όσο η ανάταξη της ηλεκτροκίνησης, σε ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου.

Τα ηλεκτροκινούμενα δίκτυα καθιστούν πολύ επικίνδυνη, ακόμη και για τη ζωή του δράστη, οποιαδήποτε απόπειρα κλοπής καλωδίου, λόγω υψηλής τάσης ρεύματος.

Στελέχη του ΟΣΕ εκτιμούν ότι, στον περιορισμό των κλοπών, συνέβαλε και η μετατροπή του αδικήματος της κλοπής σιδηροδρομικών καλωδίων σε κακουργηματική πράξη, η οποία έχει θορυβήσει επίδοξους δράστες.

Μάλιστα, επιβλήθηκαν ποινές από τη Δικαιοσύνη, εάν και από στελέχη του οργανισμού θεωρήθηκαν, σε κάποιες περιπτώσεις, «χάδι». Γι΄ αυτό, στον ΟΣΕ υπάρχουν εισηγήσεις το θέμα να φτάσει πιο ψηλά.

Πηγή: metaforespress.gr