Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Ανακοίνωση της ΠΟΣ για τον ασφαλιστικό νόμο και την ερμηνευτική εγκύκλιο.

 Με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο και την ερμηνευτική εγκύκλιο καθορίζονται τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τα προστιθέμενα εξάμηνα καθώς και οι περιπτώσεις εξαγοράς του χρόνου της στρατιωτικής θητείας. 

 Με αφορμή τα πλείστα ερωτήματα συναδέλφων και τη στενότητα του χρόνου, σας αναφέρουμε τις κάτωθι διευκρινήσεις
Ø  Εργαζόμενοι που συμπλήρωσαν 35ετία έως τις 19-8-2015 μπορούν ν’ αποχωρήσουν οποτεδήποτε, χωρίς καμία επίπτωση στα όρια ηλικίας.
Ø  Όσοι συμπληρώνουν 35 μετά τις 19-8-2015 και εντός του 2015, θ’ αποχωρήσουν με το νέο όριο ηλικίας, δηλαδή 58,6 ετών.
Ø  Όσοι συμπληρώνουν 35ετία τα επόμενα έτη έως το 2021, θα προστίθεται για κάθε έτος ένα εξάμηνο πλέον των 58,6 ετών.
Ø  Δύναται να εξαγοραστεί χρόνος στρατιωτικής θητείας ανεξαρτήτου ηλικίας δηλαδή και προ των 58 ετών, προκειμένου να συμπληρώσουν την 35ετία τη χρονική στιγμή που κάνουν αίτηση εξαγοράς, μειώνοντας έτσι τα εξάμηνα που προστίθενται πέραν του 58,6 ετών που ισχύουν για φέτος.

Παράδειγμα:
 Εργαζόμενος που σήμερα έχει συμπληρωμένα 33 έτη υπηρεσίας και συμπληρώνει 35 έτη το 2017 συνταξιοδοτείται με όριο ηλικίας 59,6 ετών δηλαδή 58,6 για το 2015, 59 για το 2016, 59,6 για το 2017.
 Εάν εξαγοράσει δύο έτη στρατιωτικής θητείας συμπληρώνει 35 εντός του 2015 και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58,6 αντί των 59,6 ετών.

Οι ανωτέρω διευκρινήσεις αποτελούν ατομική απόφαση - η χρήση του ανωτέρω μέτρου της εξαγοράς του χρόνου της στρατιωτικής θητείας.

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ