Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

Ευχές

Ευχετήρια κάρτα από τον πρώην αρχιμηχανικό του ΟΣΕ κ. Άγγελο Σαρήπουλο.