Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

OI ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΚΑ-ΤΑΠ-ΟΤΕ.ΜΕ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΑ 67 

Ηλικία συνταξιοδότησης
μέχρι 18/08/2015 για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.
ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 19/8/2015
Έτος συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη και εξέλιξή της μετά το ν. 4336 με έναρξη 19/8/2015. ( σε έτη και μήνες οι αριθμοί).
ανάλογα πότε συμπληρώνεται η ηλικία της 1ης στήλης. (50, 51,52, 53, 60, κ.λ.π.)


2015


2016


2017


2018


2019


2020


2021


2022
50
55
56,9
58,5
60,2
61,10
63,7
65,3
67
51
55
56,9
58,5
60,2
61,10
63,7
65,3
67
52
55
56,9
58,5
60,2
61,10
63,7
65,3
67
53
56,6
58
59,6
61
62,6
64
65,6
67
54
56,6
58
59,6
61
62,6
64
65,6
67
55
56,6
58
59,6
61
62,6
64
65,6
67
56
57,5
58,9
60,2
61,6
62,11
64,3
65,8
67
57
58,3
59,6
60,9
62
63,3
64,6
65,9
67
58
59,2
60,3
61,5
62,6
63,8
64,9
65,11
67
59
60
61
62
63
64
65
66
67
60
60,11
61,9
62,8
63,6
64,5
65,3
66,2
67
61
61,9
62,6
63,3
64
64,9
65,6
66,3
67
62
62,8
63,3
63,11
64,6
65,2
65,9
66,5
67
63
63,6
64
64,6
65
65,6
66
66,6
67
64
64,5
64,9
65,2
65,6
65,11
66,3
66,8
67
65
65,3
65,6
65,9
66
66,3
66,6
66,9
67
66
66,2
66,3
66,5
66,6
66,8
66,9
66,11
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΑ 67 Ή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑ 62
(ποιοι ανήκουν στον πίνακα αυτό)

ΟΣΟΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΜΕ  ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15

Στον παραπάνω πίνακα 1 με όριο τα 67 για πλήρη σύνταξη ανήκουν οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31/12/2012 δεν είχαν 35 έτη ασφάλισης αλλά λιγότερα και συνταξιοδοτούνται είτε με μειωμένη είτε με πλήρη σύνταξη ανάλογα με το έτος που συμπληρώνουν την ηλικία των 50 ετών και άνω, όπως στον ανωτέρω πίνακα.
Όλες δηλ. οι κατηγορίες ασφαλισμένων που είχαν και έχουν π.χ. 15, 20, 25, 30, 32 και έως 33,3 έτη ασφάλισης σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, γυναίκες άνδρες αλλά και μητέρες ανηλίκου που, μέχρι18/8/2015 ημερομηνία υπογραφής του μημονίου, δεν είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δηλαδή και την ηλικία και τα έτη ασφάλισης που προβλέπονταν, θα ακολουθήσουν τα νέα όρια ηλικίας μέχρι τα 67 για πλήρη ή στα 62 για μειωμένη σύνταξη.

Για μειωμένη ισχύει το 62 με 15ετία τουλάχιστον για όλους και ακολουθούνε τον ίδιο πίνακα (1).

Μέχρι 18/8/2015  είχαμε τα λεγόμενα κατοχυρωμένα δικαιώματα που σημαίνει:

Ασφαλισμένος είχε τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης μέχρι 18/8/2015 και ανέμενε την ηλικία για σύνταξη ή είχε την προβλεπόμενη ηλικία και περίμενε να συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να πάρει σύνταξη πλήρη ή μειωμένη.

Αυτή την ηλικία βλέπετε στην πρώτη στήλη (που θα 

αποχωρούσατε μέχρι 18/8/2015) και μετά ανάλογα ποιό έτος τη 

συμπληρώνετε, βλέπετε το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Αυτό το κατοχυρωμένο δικαίωμα, τέλος από19/8/2015

Παράδειγμα με 5.500 η.α. και ανήλικο

Μητέρα ανηλίκου είχε ανήλικο και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης τα έτη έως 2010, 2011 και μέχρι 31/12/2012, αποχωρούσε όταν συμπλήρωνε το έτος της ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη που προβλέπονταν το ανάλογο έτος.
Το 2010 στα 50 μειωμένη και στα 55 με πλήρη
Το 2011 στα 52 μειωμένη και στα 57 με πλήρη
Το 2012 στα 55 μειωμένη και στα 60 με πλήρη
Από 1/1/2013 και μετα στα 62 μειωμένη και στα 67 με πλήρη

Με το νέο νόμο πλέον εάν δεν είχε μέχρι 18/8/2015  την προβλεπόμενη ηλικία ανάλογα με το έτος κατοχύρωσης 2010, 2011, 2012, δηλ. μόνο θεμελιωμένο δικαίωμα, τότε θα πάει με τα νέα όρια ηλικίας γιατί η κατοχύρωση καταργήθηκε.

Παράδειγμα με τα νέα όρια με προϋποθέσεις του 2010. έχουμε παρακάτω.
  
Με ανήλικο μετά το από 1/1/2013 αποχωρούσαν ούτως ή άλλως στα 62 με μειωμένη και στα 67 με πλήρη σύνταξη.

Άνδρες όλων των κατηγοριών που μέχρι 31/12/2012 είχαν 25ετία, αποχωρούσαν στα 60 με μειωμένη σύνταξη και στα 65 με πλήρη σύνταξη μέχρι την ψήφιση του νόμου.

Εάν δεν είχαν πλέον την ηλικία αυτή μέχρι τότε 18/8/2015 (δηλ. θεμελιωμένο δικαίωμα), ακολουθούν τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας ανάλογα ποιό έτος συμπληρώνουν τα 65 ή τα 60 και πάνε στα 62 για μειωμένη και 67 για πλήρη σύνταξη.

Και τούτο γιατί καταργήθηκε η λεγόμενη κατοχύρωση για όλους και ισχύει μόνο το θεμελιωμένο δικαίωμα που θέλει συμπληρωμένες όλες τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση (έτη ασφάλισης και ηλικία μέχρι την υπογραφή του μνημονίου).

Και με το προηγούμενο καθεστώς ν. 4093/2012, όσες γυναίκες συμπλήρωναν τα 60 μετά το 2013 πήγαιναν στα 67 για πλήρη σύνταξη ενώ αν συμπλήρωναν τα 55 μετά την 1/1/2013 στα 62 για μειωμένη αλλά τώρα χάσανε και την κατοχύρωση.
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα λοιπόν και την ηλικία που θα αποχωρούσε  ο κάθε ασφαλισμένος  μέχρι την υπογραφή του μνημονίου 18/8/2015, εάν δεν την έχει μέχρι τότε, θα υποστεί την αύξηση του ορίου ηλικίας ανάλογα ποιό έτος συμπληρώνει την ηλικία αυτή.

Παράδειγμα με τα νέα όρια ηλικίας:

Συνταξιοδότηση με 25ετία και ανήλικο το 2011 στα 52 για πλήρη σύνταξη ή στα 50 για μειωμένη έως 18/8/2015.

52 ετών μέχρι 18/8/2015:     στα 52         πλήρη  στα  50       μειωμένη
52 ετών 19/8 - 31/12/2015:   στα 55         πλήρη  στα  55       μειωμένη
52 ετών το 2016:                    στα 56,9      πλήρη  στα  56,9    μειωμένη
52 ετών το 2017:                    στα 58,5      πλήρη  στα  58,5    μειωμένη
52 ετών το 2018:                    στα 60,2      πλήρη  στα  60,2    μειωμένη
52 ετών το 2019:                    στα 61,10    πλήρη  στα  61,10  μειωμένη
52 ετών το 2020:                    στα 63,7      πλήρη  στα  62        μειωμένη
52 ετών το 2021:                    στα 65,3      πλήρη  στα  62        μειωμένη
52 ετών το 2022:                    στα 67         πλήρη  στα  62        μειωμένη


Παράδειγμα με τη διάταξη του ΙΚΑ

Συνταξιοδότηση με 5.500 η.α και ανήλικο το 2010 στα 55 για πλήρη 

55 ετών μέχρι 18/8/2015:     στα 55
55 από 19/8 - 31/12/2015:   στα 56,6    πλήρη 
55 ετών το 2016:                   στα 58       πλήρη 
55 ετών το 2017:                   στα 59,6    πλήρη 
55 ετών το 2018:                   στα 61       πλήρη 
55 ετών το 2019:                   στα 62,6    πλήρη 
55 ετών το 2020:                   στα 64       πλήρη 
55 ετών το 2021:                   στα 65,6    πλήρη 
55 ετών το 2022:                   στα 67       πλήρη

Μειωμένη στα 62 αρχίζοντας το βήμα της ηλικίας από τα 50.

Με την ίδια μέθοδο πλέον, ο καθένας γνωρίζοντας την ηλικία συνταξιοδότησης, τη βλέπει στην πρώτη στήλη και εφόσον δεν την είχε μέχρι  18/8/2015, από εκεί και μετά, ανάλογα ποιό έτος τη συμπληρώνει  θα βλέπει ποιό είναι το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Τα 62 θα είναι η ηλικία συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης και 15ετία τουλάχιστον.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΣΤΑ 62 ΜΕ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1983 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΑ 58 ΚΑΙ 1 6ΜΗΝΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΑΥΤΗ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ  ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ 58 ΕΤΩΝ Ή ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1983 (ΜΗΤΕΡΕΣ - ΕΓΓΑΜΕΣ) ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΑ 55.


 Ηλικία συνταξιοδότησης
μέχρι 18/08/2015 για πλήρη σύνταξη
με 40 έτη ασφάλισης

ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 19/8/2015
Έτος συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη  και εξέλιξή της από 19/8/2015 ανάλογα πότε συμπληρώνεται η ηλικία της 1ης στήλης

οι αριθμοί που αφορούν την ηλικία είναι σε έτη και μήνες
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50
55
56
57
58
59
60
61
62
51
55
56
57
58
59
60
61
62
52
55
56
57
58
59
60
61
62
53
55,11
56,9
57,8
58,6
59,5
60,3
61,2
62
54
55,11
56,9
57,8
58,6
59,5
60,3
61,2
62
55
55,11
56,9
57,8
58,6
59,5
60,3
61,2
62
56
56,9
57,6
58,3
59
59,9
60,6
61,3
62
57
57,8
58,3
58,11
59,6
60,2
60,9
61,5
62
58
58,6
59
59,6
60
60,6
61
61,6
62
59
59,5
59,9
60,2
60,6
60,11
61,3
61,8
62
60
60,3
60,6
60,9
61
61,3
61,6
61,9
62
61
61,2
61,3
61,5
61,6
61,8
61,9
61,11
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62


ΕΔΩ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΣΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 62 ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2022 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 35ΕΤΙΑΣ.

ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 

         
                       ΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
                  
Για να βρείτε πιό εύκολα την περίπτωσή σας πρέπει να κάνετε κάποιες απλές ενέργειες έχοντας υπόψη κάποια δεδομένα.

Πρέπει να γνωρίζετε πρώτα με ποιές προϋποθέσεις και σε ποιό όριο ηλικίας θα αποχωρούσατε με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη μέχρι 18/8/2015 που είναι στην πρώτη στήλη και κάθετα στον ανάλογο πίνακα ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

α) Αποχωρούσατε με πλήρη σύνταξη στα 67; 

Πάτε στον πίνακα 1 με όριο ηλικίας τα 67 για πλήρη σύνταξη.

β) Αποχωρείτε με μειωμένη;

Με βάση το παλαιό όριο ηλικίας που θα αποχωρούσατε έως 18/8/2015 ακολουθείτε τα νέα όρια ηλικίας του πίνακα 1 με συνταξιοδότηση όταν συμπληρωθεί το νέο όριο ηλικίας το ανάλογο έτος, και τέλος το 62ο έτος της ηλικίας με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΛΗΡΗΣ  ΣΤΑ 62

Εδώ ανήκουν και οι πριν το 1983 ασφαλισμένοι που αποχωρούσαν με 35ετία Χ.Ο.Η., ενώ τώρα υπάρχει όριο τα 58 και σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας μέχρι τα 62, ή με όριο ηλικίας μικρότερο άλλες κατηγορίες (γυναίκες έγγαμες, μητέρες) που αρχίζουν άμεσα από τα 55.
Επίσης και οι ασφαλισμένοι την περίοδο 1983 - 1992 που αποχωρούν με πλήρη σύνταξη στα 62 και με 40 έτη ασφάλισης ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης της 35ετίας.

Εάν έχετε μέχρι την υπογραφή του μνημονίου

18/8/2015 το ανάλογο όριο ηλικίας που 

προβλέπονταν για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, 

έχει καλώς και αποχωρείτε όποτε θέλετε γιατί 

έχετε θεμελιωμένα δικαιώματα και δεν θίγεστε.

Εάν συμπληρώνετε το όριο ηλικίας που θα αποχωρούσατε με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, αυτό που είναι στη πρώτη στήλη, μετά την υπογραφή του μνημονίου  δηλ. από 19/8/2015 και μετά, τότε πάτε στις διπλανές στήλες με τα έτη και στο ανάλογο έτος που συμπληρώνετε την ηλικία αυτή και βλέπετε τα νέα όρια ηλικίας όπως εξελίσσονται ανά έτος αρχίζοντας από το 2015.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ - ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Αναμένονται σχετικές εγκύκλιοι για περαιτέρω ίσως διευκρίνιση αλλά δείτε τι ισχύει τώρα γιατί εφαρμόζονταν η μείωση μέχρι 5 έτη το πολύ σε σχέση με το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη. 
Η μείωση ανέρχεται στο 6% ανά έτος πρόωρης αποχώρησης σε σχέση με το  όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη και το ποσοστό θα υπολογιστεί με τα νέα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη και με το καπέλο του 10% επι πλέον που μπαίνει μετά το νόμο.
Δηλαδή για μία 5ετία πρόωρης αποχώρησης θα έχουμε πρόστιμο: 5έτη Χ 6% = 30% + 10% το καπέλο = 40%, εάν παραμείνει το καθεστώς της 5ετίας ως ανώτερο πλαφόν.
Σημειωτέον ότι το ποσοστό για την μειωμένη σύνταξη παραμένει ισόβια, ενώ το 10% θα αφαιρείται όταν συμπληρωθεί το νέο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ


ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1982 

35ετία Χωρίς Όριο Ηλικίας (Χ.Ο.Η.): ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 18/8/2015

Όποιος το είχε μέχρι τότε, φεύγει όποτε θέλει.

Τέλος μετά το 3ο μνημόνιο: 19/08/2015

Εδώ, ο νόμος προβλέπει πλέον σταδιακή αύξηση της ηλικίας 

αρχίζοντας από τα 58 μετά τις 19/8/2015:

Αύξηση δηλ. των ορίων ηλικίας από 19/8/2015 κατά 1 (ένα) 6μηνο 

ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης της ηλικίας των 58 ετών.


Ποιούς αφορά η ρύθμιση αυτή με την 35ετία Χ.Ο.Η.:

Άνδρες, γυναίκες άγαμες/χήρες/διαζευγμένες πριν το 1983:

Τι ισχύει μέχρι 18/8/2015 και τι θα γίνει μετά:

Μέχρι 18/08/2015: συνταξιοδότηση με 35ετία Χ.Ο.Η.

Μετά την 19/8/2015: ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 58

Ανάλογα με το έτος που θα συμπληρωθεί η ηλικία των 58 ετών

και η 35ετία τουλάχιστον,1 επί πλέον 6μηνο στα 58 ως εξής:


58 ετών από 19/8/2015 έως 31/12/2015: σύνταξη: στα 58+ 6 μήνες

58 ετών το 2016: σύνταξη στα 59

58 ετών το 2017: σύνταξη στα 59+ 6 μήνες

58 ετών το 2018: σύνταξη στα 60

58 ετών το 2019: σύνταξη στα 60+ 6 μήνες

58 ετών το 2020: σύνταξη στα 61

58 ετών το 2021: σύνταξη στα 61+ 6 μήνες

58 ετών το 2022: σύνταξη στα 62Το <<πρόστιμο>> του 6μήνου μπαίνει στην ηλικία των 58 και όχι στο χρόνο ασφάλισης που ούτως ή άλλως θα αυξάνεται στις περισσότερες περιπτώσεις και ίσως πάει και εδώ στα 40 έτη ασφάλισης αφού η ηλικία πάει στα 62 για πλήρη σύνταξη το 2022.

Άρα όσοι έχουν ηλικία 55, 56 ή και μικρότερη, άσχετα πότε θα συμπληρώσουν την 35ετία ή ακόμα πιο πολλά έτη ασφάλισης, θα υποστούν την αύξηση του ορίου ηλικίας ανάλογα ποιό έτος συμπληρώνουν τα 58 όπως αναλύσαμε παραπάνω και θα αποχωρήσουν με σημαντική επιβάρυνση έως τα 62.

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1983 Χ.Ο.Η.

Γυναίκες έγγαμες με παιδιά ή χωρίς παιδιά:
Μέχρι την ψήφιση του νόμου: στα 55 ή με 32 έτη ασφάλισης Χ.Ο.Η.
Μετά την ψήφιση του νόμου: αύξηση του ορίου ηλικίας όπως ο πίνακας 2 ανάλογα πότε συμπληρώνουν τα 55.

Μητέρες ανηλίκου πριν το 1983: στα 52 μέχρι 18/8/2015

Μετά την 19/8/2015 και η κατηγορία αυτή θα δεί την ηλικία της να αυξάνεται ανάλογα πότε συμπληρώνουν τα 55 σύμφωνα με τον πίνακα 2.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΜΕ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 62 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 62 ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 15ΕΤΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ

Συναδέλφισες/οι

Με την επεξεργασία των ορίων ηλικίας από το αρμόδιο τμήμα ασφαλιστικού της Π.ΟΣ.Τ., όπως δόθηκαν από τις υπηρεσίες του αρμόδιου υπουργείου και έχουν δημοσιευτεί και στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη βουλή για την ψήφιση του 3ου μνημονίου 19/8/2015 ημερομηνία εφαρμογής των νέων ορίων ηλικίας, έγινε μία τεράστια προσπάθεια για να αποτυπωθούν έγκαιρα, έγκυρα και όσο πιό κατανοητά μπορούμε σε πίνακες όλες οι αλλαγές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Με την επιφύλαξη ερμηνειών εκ μέρους του διαχειριστή της στήλης, τροποποιήσεων ή διευκρινιστικών εγκυκλίων που θα ακολουθήσουν από αρμόδιους φορείς, εφιστούμε την προσοχή σας για την διασταύρωση των τελικών διατάξεων με τα ταμεία που είναι και οι επίσημοι φορείς απονομής της σύνταξης.

Ελπίζουμε να βρείτε εύκολα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης γιατί, τι σύνταξη θα πάρετε όλοι καταλαβαίνετε ότι πάμε όλοι για την κατώτερη.
Άλλα περιμέναμε;... βέβαια αλλά σε λίγο θα δούμε το αληθινό πρόσωπο της κρίσης και της  εφαρμοζόμενης πολιτικής και στο ασφαλιστικό με τις συντάξεις... βοηθήματα.

Επειδή η ενημέρωση θα συνεχιστεί όσο χρειάζεται και θα επικαιροποιείται, να παρακολουθείτε συνεχώς τη στήλη της Π.Ο.ΣΤ. για νεώτερη πληροφόρηση.

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Τ.

Πηγή: postnet.gr

postnet.gr
postnet.gr
postnet.gr