Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Ρυθμίσεις για ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ στο πολυνομοσχέδιο του Μεταφορών

Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων».

Δικαιώνοντας απόλυτα τον χαρακτηρισμό του ως πολυνομοσχέδιο, περιλαμβάνει διατάξεις για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τη ΓΑΙΑΟΣΕ, την επιβολή τέλους υπέρ των ατόμων με αναπηρία σε κάθε αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες, τη δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτους του ελέγχου των εισιτηρίων στα ΜΜΜ της Θεσσαλονίκης, αλλά και το ΚΤΕΛ, την εξομοίωση των προστίμων ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών, αλλά και λεωφορείων. Ακόμη ρυθμίζει θέματα παραχώρησης αδειών λειτουργίας σε υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας, ίδρυσης ιδιωτικών ΚΤΕΟ αλλά και αδειοδότησης υδατοδρομίων. Από το πολυνομοσχέδιο δεν λείπουν ακόμη ρυθμίσεις που αφορούν την ΕΥΔΑΠ, τις τηλεπικοινωνίες και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, προβλέπεται η μεταβίβαση του τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού στη ΓΑΙΑΟΣΕ, η ανάθεση των επιδοτούμενων σιδηροδρομικών γραμμών στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ με ετήσια αποζημίωση 50 εκατ. ευρώ, καθώς και η ανάθεση της συντήρησης του τροχαίου υλικού στην ΕΕΣΣΤΥ για διάστημα 10 ετών, με όρους αγοράς.

Οι κυριότερες διατάξεις για τις σιδηροδρομικές μεταφορές είναι:

* Η ΓΑΙΑΟΣΕ είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής σιδηροδρομικής περιουσίας. 

Στους σκοπούς της ΓΑΙΑΟΣΕ περιλαμβάνονται:

α) η διαχείριση και εκμετάλλευση σιδηροδρομικών ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού,

β) η ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν,

γ) η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν.

* Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που είτε ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο, είτε ανήκει στην EUROFIMA και μισθώνεται από το ελληνικό Δημόσιο δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως του τροχαίου υλικού για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της.

* Η παροχή Υπηρεσιών Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές έως και το 2019 ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 

Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, από το Δημόσιο, για την εκτέλεση υπηρεσιών ΥΔΥ δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 50 εκατ. ετησίως για τα έτη 2014 έως 2019. Μετά το έτος 2019, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ανατίθεται από τη ΡΑΕΜ με διαγωνιστική διαδικασία.

* Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. αναθέτει τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί στην Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.) για διάρκεια δέκα ετών, με όρους αγοράς.

Επίσης, προβλέπεται η σύσταση ανεξάρτητης Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, αποστολή της οποίας θα είναι η διερεύνηση κάθε σιδηροδρομικού ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα.

in.gr