Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Σε ιδιώτες οι παλιές ράγες των Τεμπών...ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΗ ΓΑΙΟΣΕ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΘΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στα χέρια ιδιωτών, είναι πλέον πιθανόν, να μεταβιβαστούν παλιές σιδηροδρομικές υποδομές, που αφορούν άμεσα τον νομό Λάρισας και την προσπάθεια της αυτοδιοίκησης να τις αξιοποιήσει τουριστικά.
Ο κίνδυνος αυτός αφορά άμεσα και την κοιλάδα των Τεμπών με την παλιά σιδηροδρομική γραμμή και τις δρεζίνες. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις παλιές γραμμές του Πλαταμώνα. Κι αυτό, εξαιτίας του σχεδίου νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή, για τις «ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων».

Από την άλλη, ο Δήμος Τεμπών έχει στο άμεσο πρόγραμμα του την αξιοποίηση της σιδηροδρομικής διαδρομής, σε συνεργασία με του φίλους του σιδηροδρόμου. Υπάρχει έτοιμη πρόταση προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, για να την εγκρίνει και να την εντάξει στο ΣΕΣ (πρώην ΕΣΠΑ). Οι εξελίξεις όμως, μπορεί και να τους προλάβουν... Συγκεκριμένα, στο άρθρο 47 προβλέπονται και τα εξής:

«Η ΓΑΙΑΟΣΕ είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής σιδηροδρομικής περιουσίας. Στους σκοπούς της ΓΑΙΑΟΣΕ, περιλαμβάνονται:

α) η διαχείριση και εκμετάλλευση σιδηροδρομικών ακινήτων, και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού,

β) η ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν,

γ) η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν,

δ) η διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών ακινήτων, η αγορά ή η πώληση ακινήτων, η άσκηση κάθε είδους κτηματικών εργασιών και συναλλαγών, η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εν γένει, εργασιών ανέγερσης, επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης ακινήτων,

ε) η ανέγερση και εκμετάλλευση οικιστικών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και κάθε είδους εμπορικών εν γένει εγκαταστάσεων,

στ) η οργάνωση, ανάπτυξη, και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών ή αγροτικών ακινήτων ή εγκαταστάσεων,

ζ) η μελέτη και επίλυση νομικών, πολεοδομικών, τεχνικών ή άλλων ζητημάτων προς το σκοπό της αξιοποίησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που της ανήκει ή που διαχειρίζεται,

η) η παροχή υπηρεσιών συμβούλου - εμπειρογνώμονος, καθώς και η εκπόνηση και η σύνταξη μελετών σκοπιμότητας, οικονομοτεχνικών μελετών, ερευνών αγοράς, μελετών βιωσιμότητας, καθώς και μελετών συναφών με την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού για ζητήματα που εμπίπτουν στο σκοπό της,

θ) η απόκτηση με αγοραπωλησία, απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή ακινήτων,

ι) η τήρηση του μητρώου του συνόλου της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται, καθώς και της ακίνητης περιουσίας στην οποία περιλαμβάνεται σιδηροδρομική υποδομή,

ια) η μέριμνα για την ταχεία και αποτελεσματική έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται,

ιβ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της».

Η κοιλάδα των Τεμπών, είναι εμβληματική περιοχή, όχι μόνο για τον νομό Λάρισας και το θέμα της ανάδειξης της απασχολεί χρόνια τους τοπικούς φορείς. Άρα, θα πρέπει να παρακολουθήσουν την υπόθεση, μαζί με τον δήμο, ώστε οι εξελίξεις να είναι προς το συμφέρον όλων των κατοίκων.

Ο δήμαρχος Τεμπών κ. Κων. Κολλάτος τόνισε στην «Ε», ότι υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση του δήμου, που θα κατατεθεί άμεσα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, προς χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, για την ανάδειξη της κοιλάδας και την αξιοποίηση της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής, σε συνεργασία και με τους φίλους του σιδηροδρόμου. Στην πρόταση συμπεριλαμβάνεται και η χρήση της παλιάς γραμμής, με επίστρωση κατάλληλου υλικού, ως ποδηλατικής διαδρομής! Πολύ καλά ακούγονται, αρκεί να προλάβουν...

Ε. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
"Ελευθερία" Λάρισας