Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014

Σημειωτής. Μια άγνωστη ειδικότητα του σιδηροδρόμου

Γράφει ο Χρήστος Γιαννακίδης

Μια άγνωστη ειδικότητα στο πλατύ κοινό που έχει σύνδεση την παρουσία του στους σιδηροδρομικούς σταθμούς είτε αυτοί είναι επιβατικοί είτε είναι εμπορικοί είναι αυτή του σταθμάρχη σημειωτή. Είναι ο υπάλληλος που είναι επιφορτισμένος να παρακολουθεί, να καταγράφει, να ενημερώνει τα συνοδευτικά έγγραφα και να συντάσσει τα φύλλα πορείας των αμαξοστοιχιών, κάτω οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
Ειδικότερα, κατά την άφιξη εμπορικής αμαξοστοιχίας καταγράφει ένα προς ένα τα βαγόνια κατά τύπο, βάρος και προορισμό προκειμένου η ομάδα ελιγμών να αποσχηματίσει το τρένο και να τα προωθήσει σε ανάλογες γραμμές προορισμού. Κατά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας καταγράφει όλα τα βαγόνια με τους 12φηφιους αριθμούς, τον τύπο του βαγονιού το είδος φορτίου το βάρος και το απόβαρο του βαγονιού. Συντάσσει τα φύλλα πορείας με όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ασφαλή αναχώρηση του, όπως βάρος, άξονες, πεδούμενο μήκος αμαξοστοιχίας ,τύπος βαγονιών καθώς και τα συνοδευτικά έγραφα του κάθε βαγονιού. Όλες οι εργασίες καταγραφής των βαγονιών γίνονται μέσα στις γραμμές ανεξάρτητα αν βρέχει , χιονίζει η έχει καύσωνα. Είναι υποχρεωμένος ο σημειωτής σε συγκεκριμένο χρόνο να αποδώσει στον σταθμάρχη κίνησης πλήρες το φύλο πορείας της αμαξοστοιχίας προκειμένου να αποφευχθεί καθυστέρηση της αμαξοστοιχίας. Παλιότερα στους μεγάλους σταθμούς οι σημειωτές ήταν δυο σε κάθε βάρδια, συνεπικουρούμενοι από βοηθητικό προσωπικό. Σήμερα με την έλλειψη προσωπικού υπάρχει ένας σημειωτής στην βάρδια καλύπτοντας ταυτόχρονα και εργασίες βοηθητικού προσωπικού. Με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται αντιληπτό πόσο σημαντική είναι η ειδικότητα του σημειωτή σταθμάρχη για την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών. Λίγοι μπορούν να κατανοήσουν το μέγεθος της ευθύνης αυτών των υπαλλήλων του σιδηροδρόμου. Ο γραφών γνωρίζει πολύ καλά το έργο που προσφέρει αυτή η κατηγορία υπαλλήλων αφού είχε την τύχη να συνεργαστεί μαζί τους για τριάντα ολόκληρα χρόνια στους μεγάλους εμπορικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης. Αυτό το μικρό αφιέρωμα είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για αυτή την κατηγορία υπαλλήλων του σιδηροδρόμου…