Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

Στο μισό δισ. ευρώ οι καθαρές ζημιές του ΟΣΕ

Αναζητείται σύμβουλος για το νέο μοντέλο συντήρησης

Η «παράδοση» που θέλει τον ΟΣΕ υπερχρεωμένο συνεχίζεται. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος εξακολουθεί να βαρύνεται λογιστικά με το άχθος των παλιών του χρεών, τα οποία ναι μεν πέρασαν στο χρέος της χώρας, ωστόσο συνεχίζουν να συνοδεύουν τις οικονομικές του καταστάσεις.
Μάλιστα, ο ισολογισμός του 2013 είναι ο πρώτος που σηματοδοτεί τον «light» ΟΣΕ που ήθελε η τρόικα: Μία εταιρεία που σχεδιάστηκε για να μετατραπεί σε διαχειριστή δικτύου και η οποία έχει παύσει να εκμεταλλεύεται εμπορικά την υποδομή του και δεν αναμένεται να δημιουργήσει εκ νέου μεγάλα χρέη στο εγγύς μέλλον.

Και κάπως έτσι ο ΟΣΕ κατέγραψε το 2013 καθαρές ζημιές ύψους μισού δισ. ευρώ, αντί ζημιών 619 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Βέβαια, τα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων κέρδη ήταν 45 εκατ. ευρώ, αντί 20 εκατ. ευρώ το 2012. Η μεγάλη αυτή απόκλιση οφείλεται στο ότι η εξυπηρέτηση των δανείων βαραίνει ακόμη τα «βιβλία» του ΟΣΕ.

Ο κύκλος εργασιών του ΟΣΕ ήταν μόλις 45 εκατ. ευρώ, αντί 20 εκατ. το 2012. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε ζημίες 309 εκατ. ευρώ (-300 εκατ. ευρώ το 2012). Κύριος λόγος οι «χρεωστικοί τόκοι και τα λοιπά έξοδα», που ανήλθαν σε 329 εκατ. ευρώ, αντί 402 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις έφτασαν τα 5,8 δισ. ευρώ αντί 6,4 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 5,2 δισ. ευρώ (αντί 4,6 το 2012), ενώ οι προβλέψεις και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προσέγγισαν τα 717 εκατ. ευρώ (αντί 741 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος). Σύνολο υποχρεώσεων: 11,8 δισ. ευρώ.

Οι εξοφλήσεις δανείων έφτασαν το 1,1 δισ. ευρώ (αντί 0,5 δισ. ευρώ το 2012).

Τα δάνεια του ΟΣΕ είναι εγγυημένα από το Δημόσιο. Από το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού του ΟΣΕ, ομολογιούχοι με ομόλογα 5 δισ. ευρώ συμμετείχαν στο PSI. Ωστόσο, άλλοι ομολογιούχοι που κατέχουν ομόλογα αξίας 2,52 δισ. ευρώ έμειναν εκτός. Βέβαια, σύμφωνα με τον «νόμο Ρέππα», προβλέπεται η μεταφορά των χρεών του ΟΣΕ στο δημόσιο, η οποία θα γίνει με κοινή υπουργική απόφαση, όταν κλείσει ο φάκελος των κρατικών ενισχύσεων του ΟΣΕ στις Βρυξέλλες.

Το προσωπικό του ΟΣΕ μειώθηκε από 2.694 άτομα σε 1.825, κυρίως λόγω της απόσχισης της συντήρησης του τροχαίου υλικού, αλλά και των αποχωρήσεων από την εταιρεία. Οι διεκδικήσεις τρίτων από τον ΟΣΕ φτάνουν τα 296 εκατ. ευρώ.

Ο πρώτος ισολογισμός της Rosco είχε ζημιές

Επίσης, για το οικονομικό έτος 2013 εκδόθηκε και ο πρώτος ισολογισμός της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ) ή αλλιώς Rosco, η οποία βαίνει προς ιδιωτικοποίηση.
Η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών 24 εκατ. ευρώ, μικτά κέρδη μισού εκατ. ευρώ, δαπάνες μισθοδοσίας 17 εκατ. ευρώ, αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -3,3 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημιές 3,4 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται στις οικονομικές της καταστάσεις, θα επιδιώξει επαναπροσδιορισμό της σύμβασής της με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ προγραμματίζει την υπογραφή συμβάσεων με το δημόσιο και τον ΟΣΕ για υπηρεσίες συντήρησης.

Σύμβουλος θα υπολογίσει το κόστος της συντήρησης

Στο μεταξύ, ο ΟΣΕ τρέχει διαγωνισμό για την εξεύρεση συμβούλου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών για την κοστολόγηση και οργάνωση της διαχείρισης υλικών συντήρησης και ανταλλακτικών των Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων (Ηλεκτροκίνηση, Σηματοδότηση, Αυτόματα Συστήματα Εξασφάλισης Διαβάσεων (ΑΣΙΤ) και των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Σηράγγων και Σιδηροδρομικών Σταθμών «σε σχέση με το νέο μοντέλο συντήρησης», με προϋπολογισμό 35 χιλιάδων ευρώ.

Ουσιαστικά, ο σύμβουλος θα «ακτινογραφήσει» τα δεδομένα του ΟΣΕ για τα υλικά συντήρησης, τα ανταλλακτικά των Η/Μ Συστημάτων και των Εγκαταστάσεων, θα οργανώσει την διαχείρισή του και θα εκτιμήσει τα απαιτούμενα οικονομικά μεγέθη.

Ειδικότερα, θα εστιάσει εκεί που «πονάει» ο ΟΣΕ όπως το εναέριο δίκτυο της ηλεκτροκίνησης, οι υποσταθμοί έλξης, η σηματοδότηση, τα ΑΣΙΔ, οι ανελκυστήρες, οι κυλιόμενες σκάλες κτλ., δηλαδή σε όλες αυτές τις υποδομές που έχουν λεηλατηθεί ή καταστραφεί τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, ο σύμβουλος θα πρέπει -μεταξύ άλλων- να προτείνει τη διαθεσιμότητα υλικών και ανταλλακτικών και το κόστος για το πενταετίες πρόγραμμα συντήρησης, με πρόβλεψη χρονικού ορίζοντα 10 ετών.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο ΟΣΕ θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης του δικτύου, που αποτελεί και προϋπόθεση για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν θα είναι η κλασική προμήθεια υπηρεσιών και έργου ή αν θα πρόκειται τελικά για σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, όπως σχεδιαζόταν αρχικά.

Αχιλλέας Χεκίμογλου
ΤΟ ΒΗΜΑ