Κυριακή 25 Μαΐου 2014

Εικόνες αναπόλησης

                                Ατμήλατη στο πάρκο του Σ.Σ Λάρισας

                                Ατμήλατη στο περίβολο Ανατολικά του Σ.Σ Λάρισας
                                 Ατμήλατη στον Σ.Σ Διακοπτού
                                Ατμήλατη στο Μηχανοστάσιο Δράμας
                                 Ατμήλατη στο πάρκο του Σ.Σ Τρικάλων