Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

Και σε ιδιώτες τα εισιτήρια των συγκοινωνιών και ο έλεγχος του κομίστρου

Σε διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών

Πλήθος ρυθμίσεων, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι η δυνατότητα ανάθεσης του ελέγχου του κομίστρου των αστικών συγκοινωνιών σε ιδιώτες και η πώληση εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς σε κάθε μορφή από εμπορικές επιχειρήσεις, περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων», που αναρτήθηκε την Δευτέρα στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου προβλέπει:
Για τις αστικές συγκοινωνίες

- Παρέχει τη δυνατότητα στις συγκοινωνιακές επιχειρήσεις (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ) να αναθέτουν τον έλεγχο κομίστρου και σε τρίτους, «με στόχο να μειώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την εισιτηριοδιαφυγή (άρα να αυξήσουν τα έσοδα) και να ελαχιστοποιήσουν το κόστος διενέργειας του ελέγχου κομίστρου (άρα να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες)», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

- Καταργείται η υφιστάμενη ρύθμιση στον ΟΑΣΘ για διπλασιασμό του προστίμου μετά την 20η ημέρα απ' την επιβολή του και η διάταξη στον ΟΑΣΑ περί πολλαπλασιασμού του προστίμου μετά την παρέλευση του 20ημέρου απ' την επιβολή του προστίμου.

- Αν το πρόστιμο δεν εισπραχθεί εντός του 60ημέρου διαβιβάζεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο στο πενταπλάσιο του ύψους του. «Δηλαδή γίνονται βελτιωτικές και ενιαίες ρυθμίσεις για τους επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης» σημειώνεται στην έκθεση, ενώ οι συγκοινωνιακοί φορείς απαλλάσσονται των δικαστικών ή άλλων χρονοβόρων διαδικασιών είσπραξης.

- Διευρύνεται ο τύπος των εισιτηρίων και επεκτείνονται τα σημεία διάθεσής τους. Σήμερα οι πολίτες μπορούν να αγοράσουν χάρτινα εισιτήρια και κάρτες σε περιορισμένα σημεία πώλησης. Με διάταξη, ο ΟΑΣΑ θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους «προς τον  σκοπό της εκ μέρους τους έκδοσης ή και διάθεσης στο επιβατικό κοινό κάθε τύπου αποδεικτικού καταβολής κομίστρου μέσω διευρυμένου δικτύου πωλήσεων».

- Οι παραβάτες θα υποχρεούνται, αν δεν καταβάλουν αμέσως το πρόστιμο, να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο. Σε περίπτωση άρνησης, ο ελεγκτής Κομίστρου μπορεί να καλέσει στην αστυνομία. Εάν δεν πληρώσουν, το πρόστιμο διαβιβάζεται στην αρμόδια ΔΟΥ, βεβαιώνεται στο πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος και εισπράττεται ως έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου.

- Ενεργοποιείται ο Κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών, οι καταγγελίες για την παραβίαση των οποίων θα εξετάζονται πρωτοβάθμια από τον φορέα παροχής του συγκοινωνιακού έργου και δευτεροβάθμια από την  Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών.

Νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα του ΟΣΕ

- Προβλέπονται ρυθμίσεις για την ακίνητη περιουσίας του ΟΣΕ, καθώς εισάγεται ειδικό νομικό καθεστώς για τον χωρικό σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση των σιδηροδρομικών ακινήτων, ενώ αντιμετωπίζονται αδειοδοτικές εκκρεμότητες και γίνονται πολεοδομικές νομιμοποιήσεις. Άλλωστε, μεγάλο μέρος των υφισταμένων σιδηροδρομικών κτιρίων και εγκαταστάσεων στερείται οικοδομικής αδείας.

- Καταργείται η πρόβλεψη για μεταβίβαση ακινήτων του ΟΣΕ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε συμφωνία με το αίτημα για την έγκριση κρατικής ενίσχυσης της  ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη διαγραφή των συσσωρευμένων χρεών της.

- Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που αποτελεί την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, θα περιέλθει εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα στο Δημόσιο και προβλέπεται ειδική ρύθμιση που θα εξαιρεί τον ΟΣΕ από την πληρωμή φόρων για αυτή την περιουσία.

- Θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για την αδειοδότηση, τον σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση των σιδηροδρομικών ακινήτων της ΓΑΙΑΟΣΕ, προκειμένου να αξιοποιηθούν. Ειδικότερα, προβλέπεται η «δημιουργία ειδικού συστήματος χρήσεων γης για την κατάταξη των σιδηροδρομικών ακινήτων ανάλογα με τα βασικά τους χαρακτηριστικά και την πολεοδομική λειτουργία τους, μέσα από ειδική διοικητική διαδικασία».


- Επανασυνιστάται η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, η οποία θα διερευνά κάθε σιδηροδρομικό ατύχημα και σοβαρό συμβάν, με στόχο τη διακρίβωση των αιτίων που προκάλεσε το ατύχημα ή το σοβαρό συμβάν και όχι τη διαπίστωση υπαιτιότητας και τον καταλογισμό ευθυνών ή την αναγνώριση αξιώσεων.

Και αυτό διότι, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου αποδείχθηκε δυσχερής, αφού η Επιτροπή «δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στο έργο της, κυρίως λόγω των δυσχερειών ανεπαρκούς στελέχωσής της και την αδυναμία λήψης αποφάσεων».

Μάλιστα, αποκαλύπτεται ότι η Κομισιόν «στο πλαίσιο προδικαστικής διερεύνησης αρχικά και προειδοποιητικής επιστολής στη συνέχεια αναφορικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας ... αμφισβήτησε τη λειτουργική και διοικητική αυτοτέλεια του φορέα διερεύνησης που είχε συσταθεί ως Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, λόγω της εποπτικής αρμοδιότητας του Υπουργού Υποδομών» σημειώνεται


Αχιλλέας Χεκίμογλου
ΤΟ ΒΗΜΑ