Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

Διαμαρτυρία των Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Λάρισας για την μη καταβολή αποζημίωσης σε υπαλλήλους από τον ΟΣΕ

Την παρέμβαση των βουλευτών του Νομού Λάρισας ζητά με επιστολή του ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ"  για την μη Καταβολή αποζημίωσης σε μεταφερομένους υπαλλήλους από τον ΟΣΕ. Στην επιστολή του το Σωματείο των συνταξιούχων Λάρισας καλεί τους Βουλευτές να παρέμβουν ώστε η ταλαιπωρία που υφίστανται εδώ και δυο χρόνια οι συνάδελφοι τους να πάρει τέλος.

Στην επιστολή τους οι συνταξιούχοι αναφέρουν:

«Κύριοι/ες Βουλευτές
Σύμφωνα με το Ν 3891/2010 και την 29819/2011 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Πολιτισμού και Τουρισμού, προσωπικό του ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ μετεφέρθη στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Με τις διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 2 του Ν 2671/1998, του άρθρου 20 του Ν 2515/1997 και του άρθρου 16 του Ν 3891/2010 όλος ο χρόνος υπηρεσίας στον ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ του μεταφερόμενου αυτού προσωπικού αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας «για όλες τις συνέπειες».
Κατόπιν των ανωτέρω οι συνταξιοδοτηθέντες υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν από τον ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε υπηρεσίες του Δημοσίου δικαιούνται της προβλεπόμενης από το Ν 993/1979 και του άρθρου 55 του ΠΔ 410/1988 αποζημίωσης, για δε τον υπολογισμό της να ληφθεί υπ' όψη ο χρόνος υπηρεσίας στους ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ ως και όλος ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο.
Παρά ταύτα η 1η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Λάρισας με την πράξη 40/2013 επέστρεψε αθεώρητα τα χρηματικά εντάλματα των συναδέλφων συνταξιούχων μελών μας Παναγιώτη Σδράλη, Αναστασίου Μουρδουκούτα και Θεοδώρου Βλασιάδη, ως μη νόμιμες τις δαπάνες αποζημίωσης ως πράξη 177/2012 του 1ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επειδή δεν συμφωνεί με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω πράξη της 1ης Υπηρεσίας του Επιτρόπου
Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Λάρισας και εμμένει στην νομιμότητα των δαπανών επέστρεψε τα χρηματικά εντάλματα με τα έγγραφα 73057/8.11.2013 και 3495/21.1.2014 στην Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4123/2013 ώστε να λυθεί η διαφωνία μεταξύ Υπηρεσίας Επιτρόπου και Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Νομικοί κύκλοι της Λάρισας, οι οποίοι έλαβαν γνώση της υπόθεσης μας γνώρισαν ότι, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έχει δίκαιο, καθ' ότι η αριθμ. 177/2012 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση των μεταφερομένων από τον ΟΣΕ, καθόσον η διάταξη της μεταφοράς του είναι διαφορετική με αυτή των μεταφερομένων από τις δημοτικές επιχειρήσεις. Για το μεταφερόμενο προσωπικό των ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, και ΟΤΑ έχει εφαρμογή η υπ' αριθμ. 377/1992 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Κατόπιν ανωτέρω και επειδή τα μέλη μας ταλαιπωρούνται για δύο (2) χρόνια για να πάρουν την αποζημίωση, ενώ σε άλλους νομούς έχουν τακτοποιηθεί, παρακαλούμε για επέμβασή σας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο αρμόδιο Υπουργείο για την επίλυση του προβλήματος.»