Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών ΟΣΕ

  "1,5  εκατομμύριο Ευρώ … όχι ευχαριστώ!
1,5 εκατομμύριο Ευρώ (με τις πλέον συντηρητικές προσεγγίσεις) είναι το ποσό που έχει εξοικονομήσει κατά τα τελευταία 5 έτη ο Ελληνικός Σιδηρόδρομος από την δραστηριοποίηση του εργαστηρίου έρευνας-μελέτης και επισκευής των ηλεκτρονικών διατάξεων υψηλής τεχνολογίας που λειτούργησε στο Μ.Α.Ι.
Είναι σε όλους μας λίγο πολύ γνωστό, ότι χάρη στην αφοσίωση,  επαγγελματικότητα και επινοητικότητα του συναδέλφου τεχνίτη ηλεκτρολόγου Καπέλιου Γιάννη, και των συνεργατών του, και πάντα σε συνεννόηση με τους υπευθύνους των τμημάτων ηλεκτρολογείου σε Μ.Α.Ι. – Κ.Ε.Π. , καθώς επίσης και με την στήριξη και ενθάρρυνση της Πανελλήνιας Ένωσης Ηλεκτρολόγων  -Ηλεκτρονικών να μην δοθεί επισκευαστικό έργο εκτός Ο.Σ.Ε – Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ .
Μια σειρά από αδιέξοδα στην συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρονικών διατάξεων υψηλής τεχνολογίας τροχαίου υλικού και σιδηροδρομικής υποδομής, βρήκαν οριστική και τελεσίδικη λύση. Μεταξύ άλλων, οι ακινησίες των Railbus λόγω βλαβών στις ηλεκτρονικές τους μονάδες - που κάποτε αποτελούσαν μόνιμο  βραχνά των τεχνικών των Μηχανοστασίων- τερματίστηκαν, η ομίχλη που περιέβαλλε το τοπίο των μετατροπέων ισχύος των Επιβαταμαξών και των Desiro ξεκαθάρισε με την επινόηση και κατασκευή εξαιρετικών δοκιμαστηρίων, το δέος έναντι των μετασχηματιστών των ηλεκτραμαξών Siemens εξέλειψε, τα μονοπώλια των διαφόρων σχετικών και άσχετων με το αντικείμενο, εγχώριων και ξένων εμπορικών  οίκων, που επωφελούνταν των δυσκολιών που αντιμετώπιζε ο ΟΣΕ, αναλαμβάνοντας  το αντικείμενο διάγνωσης κι επισκευής ηλεκτρονικών μονάδων έναντι χιλιάδων κάθε φορά Ευρώ, κατέστησαν κακή ανάμνηση.
Το εργαστήριο, όμως,  αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν… Φυσικά,  δεν είναι ότι εξαλείφτηκαν τα προβλήματα και οι ανάγκες επισκευής ηλεκτρονικών μονάδων  τόσο του τροχαίου υλικού όσο και της υποδομής, δεν είναι ότι εξαντλήθηκε η διάθεση των συγκεκριμένων  συναδέλφων για προσφορά  στον σιδηρόδρομο και μάλιστα στην τρέχουσα δύσκολη συγκυρία… Το αντίθετο μάλιστα. Αυτό που δεν φαίνεται να υφίσταται είναι το πραγματικό ενδιαφέρον της Διοίκησης των δυο «τεχνικών» Σιδηροδρομικών Εταιριών [ΟΣΕ, ΕΕΣΣΤΥ]  που επωφελήθηκαν των επιτευγμάτων του εργαστηρίου, για στήριξη της προσπάθειας αυτής, ακόμα δε και στο επίπεδο κατανόησης τόσο των χρηματικών, όσο και άυλων προσόδων (π.χ. απόκτηση τεχνογνωσίας κλπ) που έγιναν πραγματικότητα χάρη στην αποτελεσματικότητα του Γιάννη Καπέλιου. Και οι δυο Πρόεδροι - Διευθύνοντες Σύμβουλοι εξέφρασαν δημόσια διθυράμβους για τα αποτελέσματα της εργασίας του. Μέχρι εκεί όμως. Όταν ζητήθηκε η συμβολή τους για την συνέχιση της προσπάθειας, δήλωσαν αδυναμία.
Η Πανελλήνια Ένωση Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εκφράζει την αντίθεση της στο κλείσιμο του εργαστηρίου έρευνας μελέτης και επισκευής των μεγάλων ηλεκτρονικών μονάδων που λειτουργούσε στο Μ.Α.Ι. Τα επιτεύγματα του συναδέλφου δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ταλάντευσης οποιουδήποτε συναδέλφου ή ακόμα και αντικειμενικά σκεπτόμενου τεχνοκράτη για την αναγκαιότητα επαναλειτουργίας του συγκεκριμένου εργαστηρίου. Καλούμε την διοίκηση να επανεξετάσει το θέμα που έχει προκύψει για την μη λειτουργία του εργαστηρίου έρευνας-μελέτης και επισκευής των ηλεκτρονικών διατάξεων υψηλής τεχνολογίας που λειτούργησε στο Μ.Α.Ι.  
H διοίκηση της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. πρέπει άμεσα να δει και να εκτιμήσει την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από πολλούς συναδέλφους να μην δίνετε επισκευαστικό έργο σε  ιδιώτες .
Χάρη στην εργατικότητα τους ,τον επαγγελματισμό τους , την αγάπη για τον σιδηρόδρομο , έχουν κατορθώσει πολλά μέχρι σήμερα και χωρίς την ανάλογη στήριξη των εκάστοτε διοικήσεων (χρηματική – ανταλλακτικών ) π.χ. ανακατασκευές –  μεταλλάκτες –μετατροπείς -  ηλεκτροκινητήρες Desiro.
Ζητάμε συνάντηση μαζί της για εξεύρεση λύσης και άμεση επαναλειτουργία του παραπάνω εργαστηρίου.
                                                          
                                                          Για το Δ.Σ.            
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ    ΚΛΑΨΗΣ                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΚΙΚΑΣ