Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

Κάμερες για την προστασία του Πάρκου των Σιδηροδρόμων στην Καλαμάτα

Αποφασισμένος να προστατεύσει με κάθε τρόπο το σιδηροδρομικό πλούτο που εκτίθεται στο δημοτικό πάρκο φαίνεται ότι είναι ο Δήμος Καλαμάτας. Έτσι, μετά από σχετική απόφαση θα τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να αποτραπούν οι περαιτέρω κλοπές εξαρτημάτων αξίας από τα βαγόνια και τις μηχανές του μοναδικού υπαίθριου μουσείου σιδηροδρόμων της χώρας. Ωστόσο, την παρακολούθηση μέσω των καμερών δε θα την κάνει ο Δήμος, αλλά ο ιδιώτης στον οποίο ανατέθηκε η εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος!
Ως γνωστόν, πρόσφατα διαπιστώθηκε, με σχετική καθυστέρηση όμως, ότι διάφορα εξαρτήματα έχουν κλαπεί. Πρόκειται είτε για εξαρτήματα μουσειακής αξίας είτε για μεταλλικά είδη που μεταπωλούνται παρανόμως.
Με τις κλοπές αυτές χάνεται η μουσειακή αξία των εκθεμάτων, ενώ αυτά περιέρχονται σε δυσχερή κατάσταση λόγω των σοβαρών φθορών που προκαλούνται.
Ο Δήμος άμεσα κατάθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων, ενώ από τότε η Αστυνομία εποπτεύει όσο μπορεί το χώρο. Επιπλέον, αποφασίστηκε να εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης, συνολικού κόστους 3.600 ευρώ.
Στη σχετική σύμβαση σημειώνεται σχετικά με το ρόλο που ανατίθεται στον ιδιώτη: «Η εγκατάσταση του καταγραφικού και των υπολοίπων εξαρτημάτων θα γίνει στον πρώτο όροφο του παλιού σταθμού του ΟΣΕ.
Επίσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση του Δήμου, να παρακολουθεί και να καταγράφει όποιες κινήσεις στον έξω χώρο του κτηρίου, εντός πέντε εργασίμων ημερών».
Α.Π.- 
Πηγή: tharrosnews.gr