Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Εκλογές στον ΟΣΕ και στην ΕΕΣΣΤΥ.

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια του ΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ θα πραγματοποιηθούν στις 10 Δεκεμβρίου. Οι εκλογές διεξάγονται για την κάλυψη δυο  θέσεως στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών  μετά την απόσχιση της ΕΕΣΣΤΥ από τον ΟΣΕ. Οι διαδικασίες εκλογής έχουν μεταβληθεί και οι ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν τον αντιπρόσωπο τους  μέσα από ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Είναι  μια νέα διαδικασία που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στον σιδηρόδρομο, βάζοντας  τέλος στην  «ελεγχόμενη» ψήφο.  «Οι παρατάξεις δεν θα μπορούν να πλέον να «ελέγχουν τους ψηφοφόρους τους»  ανέφερε συνδικαλιστικό στέλεχος.  Βεβαίως  οι γραμμές και οι κατευθύνσεις μπορούν να δοθούν για πρόσωπα από τις παρατάξεις, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα τις  ακολουθήσουν  οι  ψηφοφόροι.