Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών του ΟΣΕ

Είναι πλέον πραγματικότητα.
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.» αποσχίστηκε στις 14.08.2013 [παραμονή Δεκαπενταύγουστου] από τον ΟΣΕ και ξεκίνησε την αυτόνομη δραστηριότητα της. Με συνοπτικές διαδικασίες εντάχθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ και εκδόθηκε η προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος,  χωρίς να υπάρχει από τα αρμόδια Υπουργεία στοιχειώδη κατανόηση του Σιδηροδρομικού αντικειμένου, χωρίς μελέτη της αγοράς, χωρίς γνώση της Νομοθεσίας, χωρίς ενδιαφέρον ούτε για τον Σιδηρόδρομο ούτε για την χώρα.

Η απόφαση απόσχισης του τομέα συντήρησης του τροχαίου υλικού από το σώμα του ΟΣΕ και η ιδιωτικοποίηση του, προέκυψε από τα πορίσματα που υποβλήθηκαν από διάφορες – μη εξειδικευμένες προς το σιδηροδρομικό αντικείμενο- εταιρίες συμβούλων, που δραστηριοποιούνται στη διοίκηση επιχειρήσεων , τα χρηματοοικονομικά και ουδεμία σχέση έχουν με τεχνικό αντικείμενο. Είναι σαφές ότι οι συγκεκριμένοι δεν έκαναν τον κόπο να διερευνήσουν την Ευρωπαϊκή Σιδηροδρομική Αγορά προκειμένου να διαπιστώσουν, ότι η δραστηριότητα συντήρησης του τροχαίου υλικού εκτελείται σε όλες τις προηγμένες σιδηροδρομικά χώρες από τις κρατικές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις [βλ. π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία κλπ]. Είναι σαφές ότι αντί αυτών, τα αρμόδια Υπουργεία θα μπορούσαν να απευθυνθούν σε εξειδικευμένους σιδηροδρομικούς συμβουλευτικούς φορείς, προκειμένου να συνεισφέρουν την τεκμηριωμένη εμπειρία  τους και την συσσωρευμένη γνώση τους. Επιπλέον προτίμησαν να αδιαφορήσουν για τις τεκμηριωμένες προτάσεις υπηρεσιακών στελεχών που αποδείκνυαν με νούμερα και αδιάσειστα τεκμήρια το επιχειρησιακά άστοχο του εγχειρήματος απόσχισης του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού από τον ΟΣΕ. Ούτε έλαβαν υπόψη τους σειρά ενημερωτικών σημειωμάτων προερχομένων από υπηρεσιακά στελέχη της συντήρησης που τεκμηρίωναν βάσει στοιχείων προερχόμενων από την Ευρωπαϊκή περί Ασφάλειας Σιδηροδρόμου Νομοθεσία, το παράνομο της ακολουθούμενης διαδικασίας.
Κάπως έτσι φτάσαμε στην έναρξη λειτουργίας της ΕΕΣΣΤΥ, μια εξέλιξη που είναι:
§  Επιχειρησιακά επικίνδυνη, καθώς η νέα εταιρία τέθηκε σε λειτουργία χωρίς να έχει εκπονηθεί μελέτη βιωσιμότητας, χωρίς στοιχειώδη χρηματοοικονομικά δεδομένα, χωρίς να υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο. Στην ΕΕΣΣΤΥ δεν υπάρχουν -επανδρωμένες και έτοιμες να αναλάβουν έργο- υπηρεσίες Εφοδιασμού και Προμηθειών, Διαχείρισης Προσωπικού, Οικονομικές, Υγιεινής και Ασφάλειας. Δεν έχουν προετοιμαστεί ούτε κατ’ ελάχιστον εγκύκλιοι που να αφορούν σε θέματα Εφοδιασμού- Προμηθειών, διαχείρισης πάγιας προκαταβολής, διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας κ.ο.κ. Στη σημερινή λειτουργία ούτε λόγος για στοιχειώδη προετοιμασία για την επίλυση των προβλημάτων εφοδιασμού που υπάρχουν εδώ και μήνες.
§  Νομικά ανυπόστατη, καθώς παραβαίνει τις στοιχειώδεις υποχρεωτικές οδηγίες των Ε.Κ. περί ασφάλειας του  Ευρωπαϊκού Σιδηροδρόμου [εναρμόνιση στην Ελληνική Νομοθεσία από τα Π.Δ. 160/2007, Π.Δ. 71/2010]. Σήμερα η ΕΕΣΣΤΥ αναλαμβάνει την συντήρηση του τροχαίου υλικού χωρίς να διαθέτει τις σχετικές άδειες και πιστοποιητικά από την Εθνική αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, χωρίς να έχουν υλοποιηθεί σχετικές τροποποιήσεις στα Σχέδια Διαχείρισης Ασφάλειας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ, χωρίς να έχουν γίνει οι προβλεπόμενες από τον Νόμο αλλαγές στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων.
§  Ζημιώνει την Εθνική περιουσία, αφού καταργεί ένα από τα πλέον δυναμικά περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕ, που είναι η πιστοποίηση του τομέα συντήρησης τροχαίου υλικού ως Υπεύθυνου Φορέα Συντήρησης που του έδινε ηγεμονικό ρόλο για τις Φ/Α διεθνών μεταφορών στην Νότια Ευρώπη, καθόσον σε κανένα άλλο Εθνικό δίκτυο των Βαλκανίων δεν υπάρχει Υπεύθυνος Φορέας Συντήρησης και η πιστοποίηση των Φ/Α είναι απαραίτητη για την κυκλοφορία των στο Ευρωπαϊκό δίκτυο από 31-05-13.
Με την ίδια προχειρότητα ξεκίνησε και η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της εταιρίας στα πλαίσια της οποίας φυσικά, δεν υπήρξε καμία μέριμνα για το προσωπικό, το οποίο μέσα σε ένα περιβάλλον πλήρους απαξίωσης του αντικειμένου του, έχοντας ηθικό πλήρως καταρρακωμένο ακροβατεί καθημερινά προκειμένου να επιτύχει αξιοπρεπείς και ασφαλείς υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Η περιβόητη πιστοποίηση του Σιδηροδρομικού επαγγέλματος παρά τις υποσχέσεις της Διοίκησης της ΕΕΣΣΤΥ και του Υπουργείου έμειναν κενό γράμμα, εννέα μήνες μετά τις σχετικές εξαγγελίες.
Λύση βεβαίως υπάρχει, που επαναφέρει την τάξη και την νομιμότητα, κατοχυρώνει το προσωπικό, επιτρέπει στην προσπόριση εσόδων στο Ελληνικό Δημόσιο και καθιστά δυνατή την συνέχιση λειτουργίας του Σιδηροδρόμου, αρκεί να ζητηθεί η γνώμη υπηρεσιακών παραγόντων - Μηχανικών του κλάδου που είναι μέτοχοι της σιδηροδρομικής τεχνολογίας, της νομοθεσίας και της πραγματικότητας του τομέα της συντήρησης του τροχαίου υλικού. Συγκεκριμένα, για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί πρέπει:
§  να επιστραφεί το προσωπικό συντήρησης στον ΟΣΕ όπου θα λειτουργεί ως Υπεύθυνος Φορέας Συντήρησης κατά τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας,
§  να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία περί Διαλειτουργικότητας του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά τρόπο συμβατό με το Π.Δ.60/2007 περί Ασφάλειας των Σιδηροδρόμων.
Αν, πάντως, οι Διοικήσεις ΕΕΣΣΤΥ, ΟΣΕ και τα αρμόδια Υπουργεία δεν αφουγκραστούν ούτε αυτή τη φορά τις γνώμες των ειδικών και εμπιστευτούν τους ίδιους συμβούλους που εισηγήθηκαν και εφάρμοσαν όλες τις «εκτός πραγματικότητας» πολιτικές, δυστυχώς οι συνέπειες θα είναι τραγικές για τον Σιδηρόδρομο.

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΙΝΤΖΙΑ ΜΑΝΤΩ                                    ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ