Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Καταργούν την ΕΡΓΟΣΕ προς όφελος ιδιωτών

«Μας υφαρπάζουν το έργο». Αυτό υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΓΟΣΕ, αντιδρώντας σε διάταξη που συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των ΚΤΕΛ. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι η εν λόγω διάταξη «απελευθερώνει» τις μελέτες και την κατασκευή των σιδηροδρομικών υποδομών και επιδομών, προς όφελος ιδιωτών, καταργώντας ουσιαστικά το έργο της ΕΡΓΟΣΕ.
«Η γενικόλογη αναφορά στο άρθρο 86 παρ. 2 του υπό ψήφιση νόμου ότι με εισήγηση του διαχειριστή υποδομής θα καθορίζεται ο φορέας υλοποίησης του έργου, στην ουσία αφήνει την απόλυτη πρωτοβουλία στην εκάστοτε διοίκηση (δημόσιας, ιδιωτικής ή και μεικτής σύνθεσης) να επιλέγει προς ποια κατεύθυνση, δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος, θα κατευθύνουν τις μελέτες και κατασκευές της σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής», αναφέρει ο σύλλογος εργαζομένων της ΕΡΓΟΣΕ.
Οι εργαζόμενοι ανησυχούν ότι η εποπτεία των έργων θα οδηγηθεί, ενδεχομένως, σε εταιρείες ιδιωτικών συμφερόντων, οι οποίες θα επιβλέπουν... άλλες ιδιωτικές, πιθανόν κοινών συμφερόντων, με συνεπακόλουθη καταστρατήγηση του διακριτού ρόλου ελεγκτή και ελεγχόμενου. Στην ουσία, όπως υπογραμμίζουν, θα αναιρεθεί ο ρόλος ελέγχου του δημόσιου τομέα επί του αποδιδόμενου και συνδεόμενου με το εθνικό δίκτυο έργου.
Ανεξαρτήτως των αιτιάσεων του συλλόγου εργαζομένων της ΕΡΓΟΣΕ, είναι κοινώς αποδεκτό ότι σχεδόν το σύνολο των σιδηροδρομικών υποδομών και λειτουργικών συστημάτων παραχωρείται τμηματικά στους ιδιώτες, με το Δημόσιο να διατηρεί εποπτικό ρόλο.
Ηδη έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στις 30 του μηνός κατατίθεται η εκδήλωση αρχικού ενδιαφέροντος για την πρώην τεχνική βάση του ΟΣΕ, ενώ του χρόνου αναμένεται η προκήρυξη διαγωνισμών για τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου από ιδιώτες.

Φ. ΦΩΤ.