Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Λεηλασία μέσω ασφαλιστικών εισφορών. Την παρέμβαση του υπουργού εργασίας ζητούν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί

Με επιστολή τους προς τον υπουργό εργασίας  κ. Βρούτση η Ένωση Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Πελοποννήσου ζητά να αρθεί η κατάφωρη αδικία που γίνεται στους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς με τις κρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζοντας δυο μέτρα και δυο σταθμά έναντι άλλων ασφαλισμένων με τις ίδιες παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
Η αποκαλυπτική επιστολή των σιδηροδρομικών δείχνει το μέγεθος της αδικίας που υφίστανται και την αναγκαία άμεση επίλυση αυτού του θέματος από τους αρμόδιους φορείς. Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή των συνταξιούχων σιδηροδρομικών Πελοποννήσου.

«Κύριε Υπουργέ,  Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Τ. ΣΠΑΠ)" αναγκάζεται να σας απευθύνει το παρόν έγγραφο σχετικό με το αντικείμενο του θέματος, επειδή οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις και διαμαρτυρίες της στις αρμόδιες υπηρεσίες των εμπλεκομένων φορέων για την   αντιμετώπιση του θέματος είχαν διαπιστωτικού και μόνο χαρακτήρα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:
α. Οι κρατήσεις από τις συντάξεις, του προερχόμενου από το ενταχθέν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρώην ειδικό ταμείο ΤΑΠΟΤΕ συνταξιούχων, υπέρ του κλάδου ασθενείας, στους οποίους μια πολύ μεγάλη σε αριθμό κατηγορία υπάγεται, διενεργούνται έχοντας ως βάση υπολογισμού, το σύνολο των αρχικών ακαθαρίστων συντάξιμων αποδοχών·  Δηλαδή, στο μικτό ποσό της σύνταξης και όχι σ' αυτό που προκύπτει μετά τις επιβληθείσες μειώσεις των σχετικών Νόμων 4024/2011, 4051/2012,4093/2012 και τις παρακρατήσεις των εισφορών Αλληλεγγύης του Νόμου 3863/2010 και του Νόμου 3986/2011.
β. Σε μια άλλη κατηγορία συνταξιούχων Σιδηροδρομικών του ΟΣΕ η οποία συνταξιοδοτείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ισχύει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που εφαρμόζεται  στην ανωτέρω παρ. 1 α. Δηλαδή, οι κρατήσεις από τις συντάξεις των συνταξιούχων της κατηγορίας αυτής υπέρ του κλάδου ασθένειας γίνονται στο ποσό της σύνταξης  που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ποσών των μειώσεων που επιβλήθηκαν με τους ανωτέρω Νόμους 14024, 4051,4093).
γ. Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι είμαστε ενταγμένοι πλέον στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 1/5/2012 με ποσοστό κράτησης εισφοράς υπέρ κλάδου ασθενείας ύψους 5% + 0,50% για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος μας. Το εν λόγω ποσοστό κράτησης (5%) εφαρμόζεται και στις δυο ανωτέρω περιπτώσεις (παρ. 1 α &1β).
θα πρέπει να επισημάνουμε ότι   ενώ εφαρμόζεται για τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς ασφαλισμένους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το ποσοστό 5% ως κράτηση υπέρ του κλάδου ασθένειας, σε άλλους συνταξιούχους, επίσης μέλη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. π.χ. ΤΑΠ.- Δ.Ε.Η. και Ο.ΠΑΔ., το ποσοστό κράτησης που γίνεται ανέρχεται στο ύψος του 4%. Ειδικά δε για τους συνταξιούχους του Δημοσίου το τελικό ποσοστό του 4% διαμορφώθηκε από 1/1/2013 από 2,55% που ήταν αρχικά σύμφωνα με το νόμο 3918/2011.
2. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τη συνταγματική αρχή της ισότητας, παρακαλούμε θερμώς, όπως προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες τόσο ως προς την εξίσωση του ποσοστού κράτησης υπέρ ασθένειας με τα λοιπά μέλη του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα και με τις διατάξεις του Νόμου 3918/2011 που ανέρχεται στο ποσοστό 4%, όσο και στο του 4%. Δηλαδή, το ποσό που θα υπολογίζεται το εν λόγω ποσό στο ποσό που πρέπει να είναι αυτό που προκύπτει μετά τις επιβληθείσες μειώσεις των ανωτέρω σχετικών νόμων. Εξάλλου, στο καθόλα δίκαιο αίτημα μας αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι όλοι οι συνταξιούχοι μέλη του ΕΟΠΥΥ έχουν σήμερα ακριβώς τις ίδιες παροχές και υπηρεσίες υγείας. Γιατί λοιπόν δυο μέτρα και δυο σταθμά. Τέλος ευελπιστούμε ότι θα αποκαταστήσετε την κατάφωρη αδικία εις βάρος μας και θα ανταποκριθείτε θετικά και με δικαιοσύνη στο αίτημα μας. Αναμένουμε απάντησης σας.  Είμαστε στην διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις και πρόσθετα στοιχεία που διαθέτουμε.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Τουμπανάκης
Ο Γ. Γραμματέας
Γρηγόρης  Παπουτσής