Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

«Κλειδώνουν» οι νέες μειώσεις στα εφάπαξ

Εως τις 27 Ιουλίου «κλειδώνουν» οι νέες μειώσεις που θα γίνουν από την 1/1/2014 στα εφάπαξ τα οποία χορηγούν τα Ταμεία Πρόνοιας - ΝΠΔΔ. 
Την ημερομηνία αυτή προβλέπει, ως καταληκτική, η απόφαση που εξέδωσε χθες ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτσης, ορίζοντας 15μελή Επιτροπή υπό τον πρόεδρο του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων Μ. Κωνσταντίνου που θα εκδώσει «εντός μηνός» πόρισμα για τη μηχανογραφική εφαρμογή της νέας τεχνικής βάσης υπολογισμού των εφάπαξ. 
Τα νέα ποσά εφάπαξ θα είναι, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, σημαντικά μειωμένα, αφού θα διαμορφώνονται με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε Ταμείου, τα έσοδα από τις εισφορές των «εν ενεργεία», τον αριθμό των (συνεχώς αυξανόμενων) συνταξιοδοτούμενων και άλλων οικονομικών παραμέτρων, σε εφαρμογή του μνημονιακού νόμου 4046/12, ο οποίος επιβάλλει τον «μηδενισμό» των ελλειμμάτων και τη διακοπή κάθε κρατικής επιχορήγησης. «Οδηγοί» για το «βάθος» του νέου «κουρέματος» των εφάπαξ θα είναι:

Οι αναλογιστικές μελέτες κάθε Ταμείου (στην Επιτροπή μετέχει μέλος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής) και η υπουργική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί από τις 31/12/2012, σε εφαρμογή του ν. 4046, προβλέποντας ανασχεδιασμό της τεχνικής βάσης υπολογισμού με μαθηματικό τύπο (αντί των «κλειδωμένων» - προκαθορισμένων ποσών που ήδη «κουρεύτηκαν» από 2% έως και 83%) και σύμφωνα με τη «συσσωρευμένη αξία» των εισφορών τις οποίες έχουν καταβάλλει οι ασφαλισμένοι, την οικονομική κατάσταση των Ταμείων, τον αριθμό των ενεργών ασφαλισμένων και ένα «πλασματικό ποσοστό επιστροφής», το οποίο θα καθορίζεται με βάση τον «συντελεστή βιωσιμότητας».
Η αδυναμία δημιουργίας ατομικών λογαριασμών των παλαιών ασφαλισμένων εγκυμονεί κίνδυνο να γίνουν «οριζόντιες» μειώσεις, ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης και του ύψους των εισφορών που έχουν καταβληθεί.

Μειώσεις «πολλών ταχυτήτων»

Με αυτά τα δεδομένα και εφόσον δεν αποφασιστεί η ενοποίηση των Ταμείων Πρόνοιας (κατ' αντιστοιχία με την ενοποίηση των επικουρικών) οι περικοπές στα εφάπαξ θα είναι «πολλών ταχυτήτων», ανάλογα με την οικονομική επάρκεια κάθε Ταμείου, στο δε Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων προδιαγράφεται ο κίνδυνος, μετά τη διακοπή της κρατικής επιχορήγησης για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων, τα σχετικά ποσά να περιοριστούν σε 5.300 - 7.000 ευρώ, αντί των 40.000 ευρώ που καταβάλλονται κατά μέσο όρο σήμερα μετά τη μείωση του 38,5%.

Χρόνος καταβολής ΕΦΑΠΑΞ από το ΤΠΔΥ 

•Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2013 πληρώνονται τα εφάπαξ σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν έως τον Ιούλιο του 2011

•Τον Σεπτέμβριο σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν έως τον Οκτώβριο του 2011

•Τον Οκτώβριο θα λάβουν το εφάπαξ όσοι συνταξιοδοτήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 2011

•Τον Νοέμβριο όσοι βγήκαν στη σύνταξη έως τις αρχές Φεβρουαρίου του 2012

•Τον Δεκέμβριο θα πληρωθούν τα οφειλόμενα σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν ως τον Απρίλιο του 2012

•Τον Ιανουάριο τα εφάπαξ σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν έως τον Ιούνιο του 2012

•Το 2014 θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα για πληρωμές 35.000 εφάπαξ 


Tromaktiko