Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Αυστηρότερες ποινές για κλοπές υλικών του ΟΣΕ

Σε νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στην βουλή μέσα στον Ιούλιο από το υπουργείο Ανάπτυξης και Μεταφορών για την αναδιάρθρωση των ΚΤΕΛ,  θα ενσωματωθεί και διάταξη που θα προβλέπει  αυστηρότερες ποινές για την κλοπή σιδηροδρομικού υλικού.
Στο ίδιο νομοσχέδιο , θα  δίνεται στον ΟΣΕ η δυνατότητα να έχει λόγο για τις απαλλοτριώσεις καθώς και την εκποίηση τροχαίου υλικού.