Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Την λήψη μέτρων κατά των θορύβων των τρένων εξετάζει η Ε. Επιτροπή

Τα μέλη της rail Europe forum , οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ζήτησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την θέσπιση μέτρων για την μείωση των θορύβων από τα τρένα. Επί του παρόντος, τόσο ο κλάδος των σιδηροδρόμων όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζουν πιθανές λύσεις για την επίλυση ενός προβλήματος που πλήττει ειδικά τους ανθρώπους που ζουν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.


Σύμφωνα με το Libor Lochman, CFR Εκτελεστικός Διευθυντής, o σιδηροδρομικός  θόρυβος είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να λυθεί, αλλά δεν είναι ο μόνος. "Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τον θόρυβο, όχι μόνο στους σιδηροδρόμους, αλλά και σε άλλους τρόπους μεταφοράς, για παράδειγμα, μέσω της πλήρους εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους», δήλωσε.