Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Οργή και αγανάκτηση μεταταγμένων σιδηροδρομικών


Καθημερινά  δεχόμαστε οργισμένες διαμαρτυρίες μεταταγμένων σιδηροδρομικών οι οποίοι μάταια προσπαθούν να βρουν το δίκαιο τους. Αναφερόμαστε στην κατηγορία εκείνων των μεταταγμένων  σιδηροδρομικών  οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν αλλά δεν τους χορηγείται η αποζημίωση, λόγω συνταξιοδότηση, όπως δικαιούνται άλλοι συνάδελφοι τους.

«Είμαστε υποχρεωμένοι για να βρούμε το δίκαιο μας να καταφεύγουμε σε δικηγορικά γραφεία. Αυτό είναι δίκαιο; « μας  είπε μεταταγμένη σιδηροδρομικός.  Οι μεταταγμένοι σιδηροδρομικοί, που έχουν το ίδιο πρόβλημα, οργανώνονται ομαδικά  προκειμένου να διεκδικήσουν τα δίκαια τους από καλύτερη θέση .  Τα «Σ.Ν» είναι στην διάθεση τους για όποια βοήθεια χρειαστούν. Στο θέμα θα επανέλθουμε.