Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012

Προαστιακός Αθήνας: η επέκταση προς Λαύριο πάσχει από μελέτες και ..χρήματα


Προβλήματα αντιμετωπίζει η επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου

Προβλήματα αντιμετωπίζει η επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Αττικής προ το Λαύριο, καθώς η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βρίσκεται προς έγκριση στο υπουργείο Περιβάλλοντος εδώ και έναν χρόνο, χωρίς, όμως, να έχει δοθεί ακόμη καμία απάντηση από τις υπηρεσίες του.


Μάλιστα, το γεγονός ότι το υπουργείο Υποδομών και Ανάπτυξης δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της επέκτασης του Προαστιακού από τους κοινοτικούς πόρους, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη σκληρή διαπραγμάτευση μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Eνωσης, προκειμένου να μην μειωθούν τα κονδύλια για τη χώρα μας, σε συνδυασμό με την ωρίμανση που χρειάζεται το έργο, μετακυλούν την αποπεράτωσή του τουλάχιστον στις αρχές του 2017.

Η ΕΡΓΟΣΕ σε παλαιότερη απάντηση της αναφέρεια πως υπάρχει σημαντική καθυστέρηση έως σήμερα στην έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ της επικαιροποιημένης προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, η οποία έχει υποβληθεί από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Απίθανος ο στόχος για λειτουργία της επέκτασης των 31χλμ το 2017
Ο συγκεκριμένος φάκελος είχε υποβληθεί αρχικά στο υπουργείο Περιβάλλοντος τον Απρίλιο του 2010 για γνωμοδότηση και κατόπιν παρατηρήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος «και επαφών με όλους τους εμπλεκομένους φορείς», όπως αναφέρεται στην απάντηση, ο φάκελος υποβλήθηκε εκ νέου στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 «και αναμένεται ακόμη, η θετική γνωμοδότηση του προκειμένου να εκπονηθεί η Β' φάση μελετών».
 
Ανακύπτουν εμπόδια διαρκώς
Η μελέτη του έργου ανατέθηκε το 2006 με συγχρηματοδότηση από πιστώσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς (ΔΔΜ) και στο φυσικό της αντικείμενο περιλαμβάνονται οι μελέτες έως και την προμελέτη χάραξης, οι προκαταρκτικές μελέτες τεχνικών έργων, καθώς και η πλήρης περιβαλλοντική αδειοδότησή του.

Στην πορεία προέκυψαν διάφορα αγκάθια κατά τη φάση εκπόνησης της μελέτης σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις που, σύμφωνα με την ΕΡΓΟΣΕ, «οφείλονταν στο γεγονός ότι το εν λόγω έργω διέρχεται από περιοχές μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης και ραγδαία αναπτυσσόμενες, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί εκτεταμένος χρόνος διαβουλεύσεων με τους τοπικούς, καθώς και τους δημόσιους φορείς».

Μάλιστα, «ακόμη και μετά την υποβολή της αναγνωριστικής μελέτης χάραξης για έγκριση», σημειώνει η εταιρία, «ανέκυψαν εκ νέου διαφωνίες όσον αφορά στην όδευση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, οι οποίες απαίτησαν εκ νέου διαβουλεύσεις».

Η ΕΡΓΟΣΕ τονίζει ότι «θα καταβληθεί προσπάθεια για εξασφάλιση συγχρηματοδότησης των υπολειπόμενων σταδίων των μελετών του έργου, ενώ για την υλοποίησή του θα μπορούσε να εξετασθεί η ένταξή του στην 5η προγραμματική περίοδο», δηλαδή το επόμενο ευρωπαϊκό πακέτο στήριξης.

Το 2017 αν βρεθούν τα χρήματα
«Με την προϋπόθεση εξασφάλισης χρηματοδότησης» σημειώνει η εταιρία, «ο χρόνος ολοκλήρωσης των μελετών εκτιμάται σε τεσσερισήμισι χρόνια (συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας δημοπράτησης των μελετών και της κατασκευής του έργου) και η κατασκευή του έργου σε τρία επιπλέον χρόνια από την ολοκλήρωση των μελετών και την κήρυξη των απαλλοτριώσεων». Δηλαδή, το νωρίτερο που μπορεί να παραδοθεί το έργο είναι στις αρχές του 2017.

Η ΕΡΓΟΣΕ, έχει εντάξει το έργο της επέκτασης του Προαστιακού στο επενδυτικό πρόγραμμα έργων εκσυγχρονισμού του δικτύου. Ο υπό μελέτη ηλεκτροκινούμενος άξονας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 31 χλμ, αποτελεί διακλάδωση του υπάρχοντος ανατολικού κλάδου του προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής.. με αφετηρία τον κόμβο Κορωπίου και σχεδιάζεται για να εξυπηρετεί ταχύτητες συρμών έως 120 χλμ ανά ώρα.

Η νέα γραμμή θα διαθέτει δύο σιδηροδρομικούς σταθμούς (σε Μαρκόπουλο και επιλιμένιο σιδηροδρομικό σταθμό στο Λαύριο, αντίστοιχα) και επτά στάσεις σε Καλύβια, Κουβαρά, Κερατέα, Αμφιτρόπη, Περιγιάλι, Θορικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Λαυρίου. Το έργο της επέκτασης του προαστιακού αποτελεί βασικό στόχο του ρυθμιστικού σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.
 
Ypodomes.com