Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

Αγγλία. Μελέτες για το κόστος ζωής των τρένων


Τρεις μελέτες για την διερεύνηση τρόπων μείωσης τους κόστους ζωής τροχαίου υλικού έχουν εγκριθεί από την εταιρία  Σιδηροδρομικών Ερευνών Association της Μεγάλης Βρετανίας  ύψους δαπάνης 100.000 ευρώ.
Στόχος των μελετών είναι να βρεθεί ποιος είναι ο κύκλος ζωής ενός τρένου, πιο είναι το κόστος και πότε πρέπει να αντικατασταθεί ώστε να είναι ωφέλιμο για την εταιρία εκμετάλλευσης. Οι βρετανικοί σιδηρόδρομοι δαπανούν κάθε χρόνο μεγάλα ποσά στην έρευνα προκειμένου να βρεθούν νέες καινοτόμες λύσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές  προκειμένου να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους. Θα ήταν ευχής έργων να διερευνηθεί και εδώ στην χώρα μας πόσο κοστίζουν, πέρα από το τροχαίο υλικό,  οι βραδυπορίες που υπάρχουν στο σιδηροδρομικό δίκτυο μας με τις αυξομειώσεις στις ταχύτητες των τρένων, κυρίως σε διαδρομές  με ανηφόρια..