Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012

Ολλανδία. Ίδρυσαν σχολή συγκόλλησης σιδηροτροχιών


Η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού για την συγκόλληση σιδηροτροχιών ανάγκασε τις εταιρίες Strukton Rail και VolkerRail να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν σχολή εκπαίδευσης συγκολλητών.
Η σχολή θα εκπαιδεύει κάθε χρόνο 50 με 60 μαθητές και ανά τριετία θα γίνετε απαναπιστοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.