Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Εφαρμογή των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα εργασιακά ζητά η ΓΣΕΕ


 Να σεβαστεί και να εφαρμόσει άμεσα τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για το εργατικό δίκαιο, καλεί με ανακοίνωσή της την κυβέρνηση, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), με αφορμή την απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, δύο ρυθμίσεις του ελληνικού εργατικού δικαίου, που περιορίζουν τα δικαιώματα των μαθητευόμενων (15- 18 ετών) και των προσώπων κάτω των 25 ετών που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, αντιβαίνουν στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και θα πρέπει να καταργηθούν.
Πρόκειται για τη «δοκιμαστική περίοδο εργασίας» και τη δυνατότητα «απόλυσης χωρίς ειδοποίηση στη διάρκεια των δώδεκα πρώτων μηνών».
Συγκεκριμένα, η επιτροπή αποφάνθηκε ότι «η διαφοροποίηση των αποδοχών των νέων εργαζόμενων κάτω από 25 ετών αντίκειται στην Αρχή της Μη Διάκρισης (άρθρο 4 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη) και ότι η δυνατότητα του εργοδότη να μην οφείλει αποζημίωση απολύσεως για ένα έτος από την πρόσληψη, παραβιάζει το άρθρο 4 παρ. 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη».
Η ΓΣΕΕ καλεί, επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο συζητείται στις 2/11/2012 η προσφυγή της ΓΣΕΕ για την αντισυνταγματικότητα των μέτρων των μνημονίων, να υιοθετήσει τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης.
ΑΔΕΔΥ: παραβίαση δικαιωμάτων με άλλοθι την κρίση
«Η απόφαση διαπιστώνει την απόλυτη παραβίαση δικαιωμάτων των εργαζομένων με άλλοθι την οικονομική κρίση», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ.
Για το ίδιο θέμα η ΔΑΚΕ του ιδιωτικού τομέα υποστηρίζει, ότι «οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ελλάδα, που έχει επισημάνει σε έκθεσή του και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), συμβαίνουν με ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων και της τρόικας».
Η απόφαση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης εκδόθηκε μετά από προσφυγή των ελληνικών συνδικάτων.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα κράτη μέλη, αλλά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συνδικάτα σε νομικές προσφυγές.