Τρίτη 21 Αυγούστου 2012

Εμπορευματικό σιδηροδρομικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Λόγια μεγάλα έργα μηδέν


Ποιος δεν θυμάται τις μεγαλόστομες εξαγγελίες των πολιτικών μας ταγών για την δημιουργία του μεγαλύτερου εμπορευματικού διαμετακομιστικού κέντρου των Βαλκανίων στο στρατόπεδο Γκόνου της Θεσσαλονίκης. Ποιος δεν θυμάται ότι η δημιουργία αυτό του μεγάλου έργου στην   Θεσσαλονίκη θα αποτελούσε  κόμβο διαμετακομιστικού εμπορίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Ναι, θα ήταν έτσι αν δεν σταματούσαμε στα λόγια.   Πράγματι, η κατασκευή του έργου αυτού θα αποτελούσε για την Θεσσαλονίκη μια ευκαιρία, να αναδεχθεί σε έναν διαμετακομιστικό κέντρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με πολλαπλά οφέλη. Στα θετικά του εμπορευματικού κέντρου περιλαμβάνονται η αναβάθμιση της ποιότητας των εμπορευματικών μεταφορών και βελτίωση της παραγωγικότητας και της διαχείρισης της εμπορευματικής κίνησης, η μείωση του τελικού κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων, η τόνωση της απασχόλησης και η δημιουργία θέσεων εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο αντί να το αξιοποιήσουμε σήμερα, το στέλνουμε στην ανεργία.. Ελπίζουμε κάποιοι να συνειδητοποιήσουν ότι τα λόγια τα μεγάλα δεν μας  χρειάζονται, μας χρειάζονται  πρωτίστως έργα.