Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012

Σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης. Θυρίδες φύλαξης αποσκευών εκτός λειτουργίας. Δείτε το βίντεο


Σημαντικός αριθμός θυρίδων φύλαξης αποσκευών στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης βρίσκονται εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένος ο αριθμός διαθέσιμων  θυρίδων στους ταξιδευτές. Η εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος φύλαξης,  που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια είναι μια καλή λύσει για όσους θέλουν να κάνουν την βόλτα τους η τα ψώνια τους στην αγορά της πόλης χωρίς το βάρος των αποσκευών τους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι χρησιμοποιούν τις θυρίδες φύλαξης

 το ενημερωτικό δελτίο που υπάρχει στις θυρίδες μας πληροφορεί ότι: «   
Η μέγιστη περίοδος αποθήκευσης των αντικειμένων εντός της  θυρίδας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15 ημέρες. Εάν μια  θυρίδα παραμείνει κατειλημμένη πέρα από αυτήν την περίοδο, τα  αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτήν θα μεταφέρονται σε χώρο φύλαξης του Ο.Σ.Ε., όπου θα παραμένουν για τους  επόμενους 3 μήνες. Μετά από αυτήν την περίοδο τα αντικείμενα θα θεωρούνται ως ανεπιθύμητα και θα καταστρέφονται. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης των αντικείμενων στο χώρο φύλαξης του Ο.Σ.Ε., αυτά θα μπορούν να ανακτηθούν με την παρουσίαση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου καθώς επίσης και του σχετικού κλειδιού της θυρίδας, και εφόσον καταβληθεί η συνολική αμοιβή που οφείλεται από την αποθήκευση στην θυρίδα και στον χώρο του Ο.Σ.Ε.».