Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

Βιέννη. Σιδηροδρομικός σταθμός με ηλιακή ενέργεια

Ο  νέος σιδηροδρομικός σταθμός της Βιέννη θα έχει 1.200 τετραγωνικά μέτρα ηλιακών στεγών,  για την συλλογή   ηλεκτρικής ενέργειας. Η  υψηλής τεχνολογίας στέγη   είναι μεγίστης ενεργειακής απόδοσης και η αρχιτεκτονική της κατασκευή χαρακτηρίζεται ως «έργο τέχνης».


Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα ισούται με κάλυψη 30 μεσαίου μεγέθους κατοικίες.