Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Επιστρέφουν οι «Έφεδροι» του ΟΣΕ.

Στα πόστα τους καλούνται να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ που είχαν τεθεί στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας, σε εφαρμογή του άρθρου 120.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Δευτέρα 2 Ιουλίου οι ¨έφεδροι» καλούνται να επιστρέψουν στις θέσεις τους όλοι εκτός εκείνων που είχε γίνει αποδεκτή η αίτηση τους για λήξη της εργασιακής εφεδρείας –απόλυση, για τους οποίους θα εκδοθεί νέα απόφαση αποδοχής της παραιτήσεις τους.
Σημειώνουμε ότι το Άρθρο 120 αναφέρει συγκεκριμένα ποιες ειδικότητες εργαζομένων αφορά η επιστροφή και ποιες εξαιρούνται.