Σάββατο 30 Ιουνίου 2012

Πρεμιέρα για το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

Θα λειτουργήσει από 1η Ιουλίου, όπως είπε ο υπουργός κ. Γ. Βρούτσης
Κανονικά θα λειτουργήσει από 1η Ιουλίου το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), διαβεβαίωσε ο νέος υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης.

Στο ΕΤΕΑ, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος εντάσσονται:

α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),

β) οι τομείς του Tαμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ),

γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,

δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση,

ε) οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)