Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση του Τ.Α.Ν.Π.Σ.Ε.Υ.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης και Νομικής Προστασίας Σιδηροδρομικών Εξωτερικής Υπηρεσίας καλεί τα παρακάτω μέλη να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του Ταμείου κ. Μύθημη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974902117
Στον πινάκα αναφέρονται τα ονόματα που έχουν να παραλάβουν επιστροφή χρημάτων