Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση κυλικείων εντός των Σιδηροδρομικών Σταθμών Δουκίσσης Πλακεντίας, Πεντέλης, Κηφισίας ,Αγίων Αναργύρων και Παλλήνης του προαστιακού δικτύου

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση για τη λειτουργία κυλικείων χώρους 25 τμ περίπου εντός των Σιδηροδρομικών Σταθμών Δουκίσσης Πλακεντίας, Πεντέλης, Κηφισίας ,Αγίων Αναργύρων και Παλλήνης του προαστιακού δικτύου.
Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 28 Μαρτίου 2012 και ώρα 14:00 για κάθε έναν σταθμό ξεχωριστά .Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές για έναν ή περισσότερους σταθμούς .Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την 28 Μαρτίου 2012 και ώρα 14:30.
Για κάθε ένα σταθμό θα επιλεγεί ο Μισθωτής με βάση την ποιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά που θα υποβληθεί για τον σταθμό αυτό.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Αγγελακόπουλο Κωνσταντίνο.
Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558