Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Νόμιμο και το δεύτερο προεδρικό διάταγμα για την εργασιακή εφεδρεία

Με ορισμένες προσθήκες και βελτιώσεις, νόμιμο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά το μετά την εργασιακή εφεδρεία καθεστώς των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα χαρακτηριστούν ως πλεονάζον προσωπικό.

Το Ε΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου που επεξεργάστηκε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατέθεσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημ. Ρέππας επεσήμανε ωστόσο πως πρέπει να συμπληρωθεί από τη δαπάνη που προκαλεί η εφαρμογή του στον κρατικό προϋπολογισμό ενώ ζήτησε να γίνουν στο κείμενο του άλλες οκτώ βελτιώσεις νομοτεχνικού περιεχομένου.
Στις διατάξεις του επίμαχου διατάγματος δεν υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση μίσθωσης έργου, καθώς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.