Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Μικρή η συμμετοχή στο αναγκαστικό «κούρεμα»

Μόνο δυο ομάδες ομολογιούχων από τις 12 που ψήφισαν επί των ελληνικών ομολόγων που διέπονται από ξένο δίκαιο και συμμετείχαν στο PSI αποφάσισαν να επιβάλουν την ανταλλαγή στα holdouts, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, μεταδίδει το Reuters.

Πέντε ομάδες δεν είχαν την απαιτούμενη απαρτία και άλλες πέντε ψήφισαν κατά της επιβολής απωλειών με την επονομαζόμενη ρήτρα συλλογικής δράσης.
Οι ψηφοφορίες αυτές διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια συνελεύσεων των ομολογιούχων στις 27 Μαρτίου, αφορούσαν σε ομόλογα που εξέδωσαν ο ΟΣΕ και άλλες ελληνικές δημόσιες εταιρείες μεταφορών και υπόκεινται στο PSI.

Σημειώνεται ότι έχουν προγραμματιστεί να γίνουν και άλλες συνελεύσεις για το θέμα αυτό.

Euro2dey