Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012

Δήλωση του κ. Παρασκευά Πουρλιάκα Γενικού Γραμματέα της ΠΟΣ στα «Σ.Ν». Δείτε το βίντεο