Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

Μαγκριώτης: Θα συζητηθεί στις αρχές του 2012 η στρατηγική του ΟΣΕ

Η αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ενημερώθηκε σήμερα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ κ Ιωάννη Πετρόπουλο για το έργο, προϋπολογισμού 116 εκ. ευρώ (με ΦΠΑ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ. Η διενέργεια του διαγωνισμού έγινε στις 7 Ιουνίου 2011 και η θετική γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 6 Οκτωβρίου 2011.


Εκτιμάται ότι η έναρξη των εργασιών θα γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2012 και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης είναι τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο Σιδηροδρομικός Άξονας Αθήνα-Κιάτο-Ροδοδάφνη-Πάτρα, μήκους 215,6 χλμ. περίπου αποτελεί το νότιο τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π, η ολοκλήρωση του οποίου αποτελεί στόχο του Επενδυτικού Προγράμματος του ΟΣΕ.
Η νέα διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Αθήνα (ΣΚΑ) - Κιάτο, μήκους 104 χλμ., έχει ήδη παραδοθεί ηλεκτροκινούμενη σε εμπορική χρήση από τον Δεκέμβριο του 2010.
Στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη, μήκους 71 χλμ, κατασκευάζεται νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροκίνηση.
Στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο, μήκους 27,6 χλμ, προγραμματίζεται η κατασκευή νέας διπλής γραμμής με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροκίνηση.
Για το τμήμα Ρίο-Πάτρα, μήκους 13 χλμ., θα προωθηθεί η μελετητική ωρίμανση του έργου στο τμήμα από τη Νέα Στάση του Ρίου έως το νέο λιμένα Πατρών.
Το έργο για το οποίο ενημερώθηκε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής, αφορά:
• στην κατασκευή της υποδομής του τμήματος Διακοπτό-Ελαιώνας ,
• στην κατασκευή των κτιρίων επιβατών, των αποβάθρων, των στεγάστρων, των υπογείων διαβάσεων, των Η/Μ εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου των Σιδηρ. Σταθμών Ξυλοκάστρου, Ακράτας και Αιγίου, καθώς και των Σιδηρ. Στάσεων Ν. Διμηνιού, Λυκοποριάς, Λυγιάς, Πλατάνου, Διακοπτού και Ελίκης.
• στην κατασκευή , των Η/Μ εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού των οδικών έργων (Άνω και Κάτω Διαβάσεων) σε όλο το τμήμα από Κιάτο έως Ροδοδάφνη
Με το έργο αυτό ολοκληρώνονται οι εργασίες υποδομής του τμήματος Κιάτο – Ροδοδάφνη μήκους 71χλμ και θα ακολουθήσει η σύμβαση κατασκευής της επιδομής και σηματοδότησης το 1ο εξάμηνο του 2012, η οποία βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας των τευχών των δημοπράτησης ώστε να αποδοθεί σε κυκλοφορία το 2014 το πρώτο λειτουργικό τμήμα Κιάτο - Διακοπτό και το 2015 το δεύτερο λειτουργικό τμήμα Διακοπτό – Ροδοδάφνη.
Επίσης επίκειται στις αρχές 2012 η δημοπράτηση της κατασκευής της υποδομής του τμήματος Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος που περιλαμβάνει και τη σήραγγα Παναγοπούλας.
Ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννης Μαγκριώτης κατά την συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής τόνισε:
«Στόχος και προτεραιότητα της χώρας είναι μέχρι το 2015 να έχει ολοκληρωθεί η βασική Σιδηροδρομική γραμμή Πάτρα – Αθήνα- Θεσ/νικη- Προμαχώνας- Εύζωνοι και ταυτόχρονα να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για ανάπτυξη του Σιδηρόδρομου και στις άλλες περιοχές της χώρας.
Η ΕΡΓΟΣΕ έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τους πόρους που θα προκύψουν από την αναμόρφωση του ΕΣΠΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Συμμετέχουμε ενεργά στην συζήτηση που γίνεται αυτή την περίοδο με την Ε.Ε. για διαμόρφωση του 5ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το οποίο ως γνωστό θα χρηματοδοτήσει κυρίως έργα μέσων σταθερής τροχιάς (Σιδηρόδρομο, Μετρό κλπ.)
Τέλος ο κ. Μαγκριώτης έκανε δεκτή την πρόταση πολλών μελών της Επιτροπής για συζήτηση της στρατηγικής του ΟΣΕ στις αρχές του νέου έτους».
capital.gr