Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011

Νόμος 4002. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 180

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4002 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
Πατήστε εδώ.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwmRKH7nmnPlZWZlODBiZTEtZjE2My00MjVmLTk2N2ItY2M1ZWIwMTU4MmMy&hl=en_US