Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

Θριάσιο: Σήμερα λήγει η προθεσμία για προσφορές

της Μάρως Τσαντήλα
Σήμερα αναμένονται τα σπουδαία για το εμπορευματικό κέντρου στο Θριάσιο, αφού μετά από αναμονή ενός και πλέον έτους θα φανεί αν ο διαγωνισμός θα συνεχιστεί ή θα οδηγηθεί σε ακύρωση..

Η 19η Ιουλίου έχει οριστεί, μετά από πάμπολλες αναβολές, ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για εμπορευματικό κέντρο ιδιωτών σε έκταση ιδιοκτησίας του ΟΣΕ στην περιοχή του Θριασίου.
Η δυστοκία στον διαγωνισμό είναι κάτι περισσότερο από εμφανής καθώς η θυγατρική του ΟΣΕ, ΓΑΙΟΣΕ, υποχρεώθηκε σε πολλαπλές αναβολές του λόγω προβλημάτων που ανέκυπταν. Ωστόσο η τελευταία παράταση δόθηκε προκειμένου ο νέος υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να ενημερωθεί για το έργο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την υποχρέωση κατασκευής του Κέντρου σε δύο φάσεις. Αρχικά και σε διάστημα 1,5 έτους από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να λειτουργούν χώροι συνολικού εμβαδού 50.000 τετρ. μέτρα του έργου, ενώ σε βάθος πενταετίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή επιπλέον υποδομών συνολικής επιφανείας 170.000 τ.μ. Η ΓΑΙΑΟΣΕ θα λαμβάνει για τα 40 χρόνια της σύμβασης παραχώρησης και σε ετήσια βάση ποσοστό από τα έσοδα της εταιρείας