Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011

Μείωση εξόδων κατά 32% σε σχέση με το 2010

Βελτιωμένα τα αποτελέσματα 17 ΔΕΚΟ στο πεντάμηνο

Η μείωση των εξόδων οφείλεται ειδικότερα στην περιστολή των δαπανών μισθοδοσίας κατά 31%..

Αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία
Βελτιωμένα κατά 51% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα μετά επιχορηγήσεων 17 Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών το πρώτο πεντάμηνο 2011.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου Οικονομικών, και αφορούν τις επιχειρήσεις ΑΜΕΛ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΑΒ ΕΘΕΛ ΕΛΓΑ ΕΡΓΟΣΕ ΕΡΤ ΕΤΑ, ΗΛΠΑΠ ΗΣΑΠ ΜΟΔ, ΟΑΣΑ ΟΔΙΕ ΟΣΕ-ΕΔΙΣΥ, ΟΣΚ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΤΡΑΜ το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε ποσό 317,7 εκατ. ευρώ.
Μειωμένες κατά 44%, δηλαδή 411,2 εκατ. ευρώ, εμφανίζονται την ίδια ώρα οι ζημίες προ επιχορηγήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ μείωση κατά 501,7 εκατ. παρουσιαζει και το σύνολο των εξόδων των 17 ΔΕΚΟ.
Η μείωση των εξόδων οφείλεται ειδικότερα στην περιστολή των δαπανών μισθοδοσίας κατά 31% και τη μείωση των απασχολουμένων, στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών σε ποσοστό 14%, καθώς και στη μείωση των αμοιβών και εξόδων τρίτων κατά 36%.
Συρρικνωμένες κατά 17%, δηλαδή 94,4 εκατ. ευρώ είναι οι πωλήσεις του πρώτου πενταμήνου, ενώ μείωση παρατηρείται και στο συνολικό ύψος των επιχορηγήσεων οι οποίες περιορίστηκαν σε 224,3 εκατ. ευρώ από 317,7 εκατ. το πρώτο πεντάμηνο του 2010.

"Σ.Ν "   ? ?????