Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Μείωση ζημιών 61% σε 18 ΔΕΚΟ το δίμηνο του 2011


Ελλειμματικές παραμένουν στο πρώτο δίμηνο του 2011 18 ΔΕΚΟ σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο υπουργείο Οικονομικών, αν και οι ζημιές τους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2010, έχουν μειωθεί κατά 61%. Αναλυτικότερα, στο δίμηνο οι ζημιές έχουν μειωθεί στα 88,57 εκατ. ευρώ, από 225,29 πέρυσι. Τα έσοδα εμφανίζονται μειωμένα στα 244 εκατ. Από 290 το 2010, ενώ τα έξοδα έχουν περιοριστεί στα 332,6 εκατ. ευρώ από 516,15 το 2010, μείωση κατά 39%.
Το προσωπικό των ΔΕΚΟ έχει μειωθεί κατά 12% και οι δαπάνες μισθοδοσίας κατά 30%. Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων έχουν ελαττωθεί κατά 52% και τα διάφορα λειτουργικά έξοδα κατά 69%.