Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Οι σιδηροδρομικοί «ξεσκονίζουν» τους νόμους

Σε αγώνα εύρεσης νόμων που μπορούν να βοηθήσουν στην γρηγορότερη συνταξιοδότηση τους έχουν επιδοθεί οι σιδηροδρομικοί η όποιοι βρίσκονται στον προθάλαμο της συνταξιοδότησης τους. Έτσι όσοι έχουν στο παρελθόν επιδοτηθεί με ταμείο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ αναζητούν τρόπους ώστε αυτός ο χρόνος της ανεργίας να αναγνωριστεί ως συντάξιμος χρόνος, βέβαια με την ανάλογη εξαγορά. Αν αυτό γίνει τότε ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων θα βγει νωρίτερα στην σύνταξη. Συμφώνα με το ΤΑΠΟΤΕ τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν είναι:
1 Αίτηση, όπου θα αναφέρεται πόσο χρόνο επιθυμεί να αναγνωρίσει ο/η ασφαλισμένος/η, πότε ασφαλίστηκε πρώτη φορά στο Δημόσιο (σε οποιοδήποτε φορέα) και πότε θα συνταξιοδοτηθεί και με ποιο νόμο.
2 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρεται 1) ότι το προς αναγνώριση χρονικό διάστημα δεν έχει αναγνωριστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το δημόσιο. 2) τον τρόπο πληρωμής που επιθυμεί να εξαγοράσει τον ανωτέρω χρόνο (εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, εάν ο/η ασφαλισμένο^ η έχει λάβει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
3 Α (Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα για το χρόνο ασφάλισης, ώστε να προκύπτει το χρονικό διάστημα της ανεργίας.
Β) Βεβαίωση από τον εργοδότη ή τους εργοδότες πριν και μετά του χρονικού διαστήματος ανεργίας.