Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Ο κλάδος Υπαλλήλων Αποθηκών Σταθμών ΟΣΕ ξεκίνησε την διαδικασία προσφυγής στην δικαιοσύνη για τις υποχρεωτικές μετατάξεις.