Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010

Τέλη Γενάρη οι προσφορές για το Θριάσιο

Για τις 27 Ιανουαρίου μετατίθεται ο διαγωνισμός για το εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις της κυβέρνησης ότι η επιλογή του αναδόχου θα ολοκληρωνόταν εντός του 2010. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παράταση στο διαγωνισμό δόθηκε μετά από αίτημα ενδιαφερομένων να διεκδικήσουν το φιλέτο του ΟΣΕ που εκτός από τους Κινέζους περιλαμβάνει και τους Γάλλους. Το εμπορευματικό κέντρο για το οποίο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον η Cosco σε συνεργασία με τον ΟΛΠ θα κατασκευαστεί σε έκταση 588 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της ΓΑΙΟΣΕ με στόχο να λειτουργήσει το 2013. Το ύψος της επένδυσης θα ανέλθει σε περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ και το έργο θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις. Το εμπορευματικό κέντρο θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια χωρίς τη συμμετοχή της ΕΕ. ή δημοσίων πόρων. Σύμφωνα με την προκήρυξη, ο ανάδοχος που θα προκύψει από το διαγωνισμό θα συστήσει ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού που θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση για 40 έτη του εμπορευματικού κέντρου, με ταυτόχρονη καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ.
PROTO THEMA