Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Τρένο τοποθετεί τις ράγες απ'όπου θα περάσει