Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010

Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων Προαστιακού σιδηροδρόμου.


Επί του κατατεθειμένου προς διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την «αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ» αντιτιθέμεθα πλήρως και κατηγορηματικώς, καθώς από την ανάγνωση και μόνον των διατάξεων που αφορούν τόσο την διοικητική και οικονομική αναδιάρθρωση, όσο και κυρίως των ζητημάτων που αφορούν το καθεστώς απασχόλησης του συνόλου των υπαλλήλων αντιλαμβανόμαστε ότι πρόθεση της νομοθετικής εξουσίας είναι το ξεπούλημα των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, η καταπάτηση των κεκτημένων μας δικαιωμάτων, ο μισθολογικός και ηθικός «εξευτελισμός» των εργαζομένων, εν τέλει δε, η απόλυτη εξαθλίωση του συνόλου των σκληρά εργαζομένων στις αστικές, προαστιακές και εθνικές σιδηροδρομικές μεταφορές.
Η απαξίωση των εργαζομένων αποτελεί τον πυρήνα του σχεδίου αναδιάρθρωσης της εταιρείας. Η πλήρης κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, του συνόλου των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων από το έτος 1993 και εφεξής, η κατάργηση της διαιτησίας και οι επιτρεπόμενες μετατάξεις, οδηγούν αναμφισβήτητα σε εργασιακό και κοινωνικό «μεσαίωνα» το σύνολο των εργαζομένων.
Το σχέδιο νόμο, αποτελεί μία έμπρακτη απόδειξη και ομολογία της νομοθετικής εξουσίας και το σύνολο των κυβερνήσεων, για την παταγώδη αποτυχία τους στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης των μεταφορικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Οι λανθασμένοι και επικίνδυνοι κυβερνητικοί χειρισμοί, η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος από «εξωτερικούς συμβούλους και εξειδικευμένες εταιρείες», η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος με παράνομες και ανεξέλεγκτες προμήθειες και δαπάνες, η άνευ ορίου χρήση των υπηρεσιών μεταφορών για την εξυπηρέτηση των κομματικών συμφερόντων, η ανέξοδη πολιτική σε βάρος των εργαζομένων της εταιρείας με την εναλλαγή διοικήσεων, διοικητικών σχημάτων, οργανογραμμάτων, πολιτικών σχεδιασμών κλπ., η άρνηση καταβολής των οικονομικών υποχρεώσεων των δημοσίων / κυβερνητικών οργανισμών και υπηρεσιών για την ανεξέλεγκτη χρήση τους προς εξυπηρέτηση των πολιτικών αλλά κυρίως των κομματικών τους συμφερόντων, έχουν οδηγήσει την εταιρεία στο τέλμα και στα πρόθυρα της καταστροφής. Το σύνολο των εργαζομένων ΑΡΝΕΙΤΑΙ να καταστεί για άλλη μία φορά το εξιλαστήριο θύμα. Οι διοικούντες της εταιρεία αλλά και οι εποπτεύουσες αρχές και υπηρεσίες γνωρίζουν πολύ καλά , ότι οι μόνοι που δεν ευθύνονται για την άθλια κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι μεταφορές είμαστε εμείς.  Το σχέδιο νόμο αποτελεί ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ της αποτυχίας όλων των κυβερνήσεων για σώφρονα, νόμιμη και χρηστή διοίκηση της εταιρείας. Το σύνολο των εργαζομένων με παρεμβάσεις και προτάσεις μέσω των νομίμων εκλεγμένων συνδικαλιστικών φορέων τους, κινούνταν προς την κατεύθυνση της συνεργασίας και προώθησης λύσεων για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των μεταφορών στα πλαίσια προστασίας της ασφάλειας του επιβατικού κοινού και των δικαιωμάτων των εργαζομένων μας.  Το σχέδιο νόμου αποτελεί ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ της προσπάθειας ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας με όρους και προϋποθέσεις αμφιβόλου νομιμότητας και ακόμη μεγαλύτερης αμφιβολίας επιτυχίας του.
Η κυβέρνηση με πρόφαση τα συνεχώς αυξανόμενα χρέη της επιχείρησης, τα οποία ως εκ θαύματος έχουν δημιουργηθεί από τις «δήθεν» υπέρογκες αμοιβές των εργαζομένων αλλά και την κακοδιαχείριση της από «διευθύνοντες και στελέχη» διορισμένα και τοποθετημένα στις συγκεκριμένες θέσης από την ίδια, οδηγεί τις μεταφορές σε μαρασμό και τους εργαζόμενους σε κοινωνικό και εργασιακό «μεσαίωνα».
ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να αποτελέσουμε μέρος της καταχρηστικής, παράνομης και ανήθικης διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου. Η πρόβλεψη μετατάξεων, και οικειοθελών αποχωρήσεων, για το δήθεν πλεονάζον προσωπικό, αποτελεί την βάση για την έναρξη των απολύσεων και της μείωσης του προσωπικού. Έχοντας σαν πρόσφατο παράδειγμα αυτό των υπαλλήλων της Ολυμπιακής Αεροπορίας και των σχετικών προβλέψεων για την ολοκλήρωση του ξεπουλήματος των εθνικών αερομεταφορών, είμαστε πεπεισμένοι ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, είναι πρακτικώς ανεφάρμοστη και θα οδηγήσει στην περαιτέρω δημιουργία οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων την Εταιρεία. Στην εταιρεία δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, όταν μάλιστα τα τελευταία χρόνια, αποτελεί πάγιο αίτημά μας η πρόσληψη νέων υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της εταιρείας. Οι προαστιακές μεταφορές, παρά το γεγονός της διεύρυνσης του δικτύου τους, υπολειτουργούν, λόγω έλλειψης προσωπικού. Η πρόβλεψη των μετατάξεων, η οποία στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε αόριστο σχεδιασμό για δήθεν αναδιοργάνωση του δικτύου των μεταφορών, συνιστά προσπάθεια απλά και μόνον μείωσης του προσωπικού και του λειτουργικού κόστους αυτών. Το σχέδιο εξυγίανσης αποτελεί σχέδιο ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ χωρίς κανένα νομικό και πραγματικό έρεισμα.
ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ την κατάργηση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, του Γενικού κανονισμού Προσωπικού, του κανονισμού Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης του Προσωπικού, καθώς και κάθε άλλης συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης και συλλογικής συμφωνίας προκειμένου να γίνει η αναδιάρθρωση της εταιρείας. Η αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων ξεκινά με αναδιάρθρωση των οικονομικών δομών και όχι με την κατάργηση των κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων, οι οποίοι εμφανίζονται ως «προνομιούχοι» σε σχέση με άλλους εργαζόμενους. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ως προϋπόθεση έναρξης των διαδικασιών εξυγίανσης, θα αποτελέσει για τους εργαζόμενους το τελειωτικό και καίριο κτύπημα για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους, στην ήδη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ήδη διανύουμε. Ο αποκλεισμός ακόμη και της διαιτησίας, αποδεικνύει την επιθυμία της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας για πλήρη απελευθέρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, για απολύσεις, μειώσεις νομίμων αποδοχών, και κατάργηση νομίμων δικαιωμάτων των εργαζομένων.
ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ το σχέδιο νόμου γιατί προβλέπει την άνευ όρων παράδοση της διοίκησης (management) της εταιρείας σε ιδιώτες, οι οποίοι κάθε άλλο παρά τα συμφέροντα των εργαζομένων δεν πρόκειται να διασφαλίσουν, πολύ περισσότερο δε, θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για την μείωση του προσωπικού, κατάργηση θέσεων εργασίας, εκβιαστική διαπραγμάτευση με τους εργαζόμενους, εν τέλει δε θα καταστήσουν τις μεταφορές «φέουδο» για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών τους συμφερόντων, εις βάρος τόσο των εργαζομένων αλλά και του επιβατικού κοινού.  ΕΠΕΙΔΗ για τους ως άνω λόγους θεωρούμε ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΝΑΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ- ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για το λόγο αυτό το αρνούμαστε καθ’ ολοκληρίαν σας δηλώνουμε ότι θα πραγματοποιήσουμε στάση εργασίας την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010 από 11:00-16:00.