Κυριακή, 22 Αυγούστου 2010

Απολύσεις και μειώσεις αποδοχών σε ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Μαχαίρι 20% στις βασικές αποδοχές των εργαζομένων σε ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ προβλέπει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, με τους ελληνικούς σιδηροδρόμους να μετατρέπονται σε δυνατό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Πέραν των περικοπών των επιδομάτων των εργαζομένων ώστε να μην ξεπερνούν το 10% των βασικών αποδοχών, η κυβέρνηση διαβεβαίωσε τον μηχανισμό στήριξης ότι θα προχωρήσει και σε περικοπές των βασικών αποδοχών των εργαζομένων με στόχο την εξοικονόμηση περίπου 200 εκατ. ευρώ έως το 2011. Την ίδια στιγμή επιβάλλεται η μείωση στο μισό του προσωπικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και κατά 35% του ΟΣΕ. Στόχος είναι η μείωση κατά 58% του κόστους μισθοδοσίας της εταιρείας λειτουργίας του ΟΣΕ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και κατά 50% του κόστους μισθοδοσίας της μητρικής εταιρείας (ΟΣΕ). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ ανέρχονται σε περίπου 6.000 άτομα, ενώ έως σήμερα έχει γίνει λόγος από την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών για μετατάξεις σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου 1.000 εργαζομένων και υποχρεωτική αποχώρηση όσων έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης. Αδιευκρίνιστο παραμένει εάν θα καταφέρει η κυβέρνηση με αυτές τις ρυθμίσεις να περιορίσει το προσωπικό του ΟΣΕ κατά 35% και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατά 50%. Στο Μνημόνιο αναφέρεται ότι θα διαμορφωθεί νέο εργασιακό καθεστώς, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στα διοικητικά συμβούλια ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ να διαπραγματεύονται νέες συλλογικές συμβάσεις. Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι οι διοικήσεις έχουν τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης νέων συμβάσεων που θα καλύπτουν «τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας, ενώ μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις στελέχωσης που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων». Παρέχεται με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα απορρόφησης δυναμικού από την ελεύθερη αγορά εργασίας, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο απολύσεων στον οργανισμό, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από τις διοικήσεις των εταιρειών. Η κυβέρνηση καλείται επίσης να υιοθετήσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για δράσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού. Θα πρέπει ουσιαστικά να παρουσιαστεί μια ανάλυση διαφορετικών σεναρίων που θα διαφοροποιείται ανάλογα με τις προβλέψεις που θα υιοθετηθούν όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις. Στόχος είναι να καταστεί σαφές από την κυβέρνηση ότι υπό οποιεσδήποτε συνθήκες θα επιτευχθεί η προβλεπόμενη μείωση του προσωπικού.
Παράλληλα η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για την εξυγίανση του ΟΣΕ που αφορά τη διαγραφή όλων των χρεών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ και τον ΕΔΙΣΥ, αλλά και των χρεών του ΟΣΕ απέναντι στο Δημόσιο, καθώς και η ανάληψη όλων των χρεών του ΟΣΕ από το Δημόσιο επιτρέπονται υπό μία προϋπόθεση. Η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην απορρόφηση των χρεών του ΟΣΕ από το Δημόσιο πριν υλοποιήσει τις βασικές διατάξεις του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου. Από «κόσκινο» θα περάσει και το σύνολο των δρομολογίων του οργανισμού, καθώς επισημαίνεται η ανάγκη εξορθολογισμού του πλέγματος των δρομολογίων η οποία εκτιμάται ότι θα περιορίσει κατά 25% τις λειτουργικές δαπάνες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Στο μνημόνιο σημειώνεται ότι ενδεχόμενη διακοπή όλων των διεθνών δρομολογίων θα απαλλάξει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ από απώλειες 8,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Η προώθηση νέας τιμολογιακής πολιτικής που θα περιλαμβάνει αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων θα ενισχύσει τα έσοδα από επιβατικές μεταφορές κατά 55%. Επιτακτική κρίνεται η διαμόρφωση νέας τιμολογιακής πολιτικής και στις εμπορευματικές μεταφορές ώστε ο τομέας να παρουσιάσει για πρώτη φορά κερδοφορία εξασφαλίζοντας βιωσιμότητα. Αναμένεται επίσης μείωση κατά 57% του κόστους διατήρησης του τροχαίου υλικού από τη μεταφορά του υλικού από τον ΟΣΕ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Οι επιδοτήσεις των επιβατικών σιδηροδρομικών δρομολογίων που θα εκτελούνται υπό Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) δεν θα ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2011 - 2013. Ενδεχόμενη μεταβολή του ύψους των επιδοτήσεων μετά το 2013 θα πρέπει να εγκρίνεται από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ δεν θα παρέχεται πλέον εγγύηση του Δημοσίου για τη δανειοδότηση του οργανισμού.
Ανοιχτοί διαγωνισμοί για τα «άγονα» δρομολόγια
Οι περικοπές των ζημιογόνων δρομολογίων -που αποτελούν την πλειονότητα του δικτύου με εξαίρεση το τμήμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη- και η υπαγωγή άλλων δρομολογίων σε επιδοτούμενο καθεστώς (υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας) όπου αυτό είναι εφικτό (με επιδοτήσεις έως 50 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2011-2013) και συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αναμένεται να αλλάξει τον χάρτη των ελληνικών σιδηροδρόμων. Ο προγραμματισμός προβλέπει τη διεξαγωγή διεθνών ανοιχτών διαγωνισμών για την κάλυψη «άγονων» δρομολογίων μετά την απελευθέρωση των επιβατικών μεταφορών το 2012. Τα πλέον προβληματικά τμήματα του δικτύου είναι αυτά της Πελοποννήσου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Τα οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν ιδιαίτερα χαμηλή επιβατική κίνηση στο δίκτυο της Πελοποννήσου, καθώς η ετήσια ζημιά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για κάθε μία από τις διαδρομές Κόρινθος - Τρίπολη και Πάτρα - Καλαμάτα φθάνει τα 4,5 εκατ. ευρώ. Το έλλειμμα του Οργανισμού από τα καθημερινά ζημιογόνα δρομολόγια στη Βόρεια Ελλάδα ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.
Της Αλεξανδρας Kασσιμη στην «Καθημερινή»