Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010

Σε λίγο τα πρακτικά της βουλής από την κατ΄ αντιπαράσταση εξέταση των κ.κ Καραπάνου και Γιαννακού στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.